• 0948235916
 • 02-184-2556
  02-184-2594

โปรแกรมทัวร์คุณภาพ - ญี่ปุ่น

 • (PK-008)-Yoi Tabi Fi...
 • Yoi Tabi First Japan & Flower park (Fushimi-Mt.Kachi Kachi) 6D 4N BY JL รายละเอียดโปรแกรม วันที่ 1 กรุงเทพ - เดินทางโดยสายการบินแห่งชาติเจแปนแอร์ไลน์ JL 728 (23.00-06.30+1) วันที่ 2 ประเทศญี่ปุ่น - เกาะฮอนชู - ท่าอากาศยานสนามบินคันไซ (นครโอซาก้า) ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ (เกียวโต) - ปราสาททองคินคาคุจิ - เดินเล่นย่านคินชาจิโย...
 • วันที่เดินทาง : 17-22 พฤษภาคม 2562 / 24-29 พฤษภาคม 2562

 • 53,900.00 บาท
 • (PK-007)-PANORAMA ( ...
 • PANORAMA ( DELIGHT ) BY TG รายละเอียดโปรแกรม วันแรก กรุงเทพฯ – โอซาก้า TG 622 (23.30-07.00+1) วันที่สอง เกียวโต – วัดคินคะคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – วัดคิโยมิสึ – ย่านฮิกาชิยาม่า– นาโกย่า วันที่สาม โรงงานผลิตพายปลาไหล – สวนผลไม้ ( บุฟฟ่ต์เมล่อน ) – โกเทมบะ พรีเมียม เอาท์...
 • วันที่เดินทาง : 11 – 16 กรกฎาคม 2562

 • 49,900.00 บาท
 • (PK-006)-PANORAMA (K...
 • PANORAMA (KIMONO,TEA PICKING) 6D 4N BY TG รายละเอียดโปรแกรม วันแรก กรุงเทพฯ – โอซาก้า TG 622 (23.30-07.00+1) วันที่สอง โอซาก้า – อาราชิยาม่า – เเตงชุดกิโมโน (เดินเลนใน ป่าไผ่ ,วัดเท็นริวจิ , สะพานโทเก็ทสึเคียว) – ฮามามัตสึ วันที่สาม ฮามามัตสึ – นั่งรถไฟชินคันเซ็น (ฮามามัตสึ – ชิซึโอก...
 • วันที่เดินทาง : 21 – 26 มิถุนายน 2562

 • 53,900.00 บาท
 • (PK-005)-KYUSHU KAGO...
 • KYUSHU KAGOSHIMA 6D 4N BY TG รายละเอียดโปรแกรม วันแรก กรุงเทพฯ – ฟุคุโอกะ TG 648 (00.50-08.00) วันที่สอง ฟุคุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – โออิตะ – หมู่บ้านยูฟุอิน – จิโกกุ เมกุริ (บ่อทะเลเดือด และ บ่อสีเลือด) – เบปปุ – ออนเซ็น วันที่สาม เบปปุ – มิยาซากิ – ช่องเขาทาคา...
 • วันที่เดินทาง : 11 – 16 มิถุนายน 2562

 • 59,900.00 บาท
 • (PK-004)-TOKYO EXCIT...
 • TOKYO EXCITING ( 2 FREEDAY) 6D 4N BY NH รายละเอียดโปรแกรม วันแรก กรุงเทพฯ NH808 (00.30-08.40) วันที่สอง นาริตะ – ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – ศาลเจ้าเซ็นเก็น – ทะเลสาบยา มานาคะโกะ – ออนเซ็น วันที่สาม ทะเลสาบยามานาคะโกะ – โอชิโนะ ฮักไก – คาวาโกเอะ – ถนนคาชิยะโย...
 • วันที่เดินทาง : 15 - 20 มิถุนายน 2562

 • 46,900.00 บาท
 • (PK-003)-WOW PANORAM...
 • WOW PANORAMA 7D 5N BY TG รายละเอียดโปรแกรม วันแรก กรุงเทพฯ – โอซาก้า TG 622 (23.30-07.00) วันที่สอง โอซาก้า – ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (เต็มวัน) วันที่สาม โอซาก้า – เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – วัดคิโยมิสึ – ย่านฮิกาชิยาม่า – นาโกย่า ช้อปปิ้งโอเอซิส 21 วันที่สี่ นาโกย่า ...
 • วันที่เดินทาง : 10 – 16 มิถุนายน 2562

 • 60,900.00 บาท
 • (PK-002)-PANORAMA DE...
 • PANORAMA DELUXE 7D5N BY TG รายละเอียดโปรแกรม วันแรก กรุงเทพฯ – โอซาก้า TG 622 (23.30-07.00+1) วันที่สอง โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า – ตลาดคุโรมง – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ วันที่สาม โอซาก้า – เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – วัดคิโยมิสึ – ย่านฮิกาชิยาม่า – นาโกย่า ช้อ...
 • วันที่เดินทาง : 10 – 16 มิถุนายน 2562

 • 58,900.00 บาท
 • (PK-001)-TAKAYAMA JA...
 • TAKAYAMA JAPAN ALPS 7D 5N TG รายละเอียดโปรแกรม วันแรก กรุงเทพฯ TG 644 (00.05-08.00) วันที่สอง สนามบินชูบุเซ็นแทร์ – นาโกย่า - ปราสาทนาโกย่า - กุโจ – ทดลองทำอาหารจำลอง – ทาคายาม่า - ออนเซ็น วันที่สาม ทาคายาม่า – ตลาดเช้าทาคายาม่า – ย่านเมืองเก่าซันมาชิซูจิ – หมู่บ้านชิรา ...
 • วันที่เดินทาง : 20 - 26 พฤษภาคม 2562

 • 66,900.00 บาท

ตั๋วเครื่องบินราคาถูก - ญี่ปุ่น