• 0948235916
 • 02-184-2556
  02-184-2594

โปรแกรมทัวร์คุณภาพ - ญี่ปุ่น

 • (PK-024)-ทัวร์ญี่ปุ่...
 • ทัวร์ญี่ปุ่น PANORAMA โอซาก้า เกียวโต นาโกย่า อิสึ ฟูจิ โตเกียว 7D 4N BY SQ รายละเอียดโปแกรม วันแรก กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ SQ 981 (21.10-00.25+1) / SQ 618 (01.25-09.05) วันที่สอง สิงคโปร์ (สนามบินชางฮี) – สนามบินคันไซ – เกียวโต – อาราชิยาม่า สะพานโทเก็ทสึเคียว – ป่าไผ่ – วัดเท็นริวจิ (ชมสวน) – น...
 • วันที่เดินทาง : 10 – 16 เมษายน 2563

 • 49,900.00 บาท
 • (PK-023)-ทัวร์ญี่ปุ่...
 • ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO EATING SHOPPING TOUR ชิโตเซ่ โบโนริเบทสึ ซัปโปโร 6D 4N BY TG รายละเอียดโปแกรม วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่ TG 670 (23.45-08.30+1) วันที่สอง ชิโตเซ่ – ปลาแซลมอนอควาเรี่ยม – โนโบริเบทสึ – ดาเตะจิไดมูระ – จิโกกุดานิ – ออนเซ็น วันที่สาม โนโบริเบทสึ – ซัปโปโร – ศาลเจ...
 • วันที่เดินทาง : 08 – 13 เมษายน 2563

 • 56,900.00 บาท
 • (PK-022)-ทัวร์ญี่ปุ่...
 • ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO HAKODATE ซัปโปโร โมโบริเบทสึ ฮาโกดาเตะ โอตารุ 6D 4N BY TG รายละเอียดโปแกรม วันแรก กรุงเทพฯ – ชิโตเซ่ TG 670 (23.45-08.30+1) วันที่สอง ชิโตเซ่ – โนโบริเบทสึ – ฟาร์มหมีโนโบริเบทสึ ( นั่งกระเช้าไฟฟ้า ) – นิกเซ่ มารีนพาร์ค – หุบเขาจิโกคุดานิ – ออนเซ็น วันที่สาม ...
 • วันที่เดินทาง : 10 – 15 เมษายน 2563

 • 64,900.00 บาท
 • (CW-021)-ทัวร์ญี่ปุ่...
 • ทัวร์ญี่ปุ่น Happy Hokkaido Snow Activities (Asahiyama Zoo) 6D 4N BY TG รายละเอียดโปแกรม วันที่ 1 กรุงเทพ - เดินทางโดยสายการบินแห่งชาติสายการบินไทย TG 670 (23.55-08.20+1) วันที่ 2 ประเทศญี่ปุ่น - เกาะฮอกไกโด - ท่าอากาศยานนานาชาติสนามบินชินชิโตเซะ อาซาฮีคาว่า - หมู่บ้านอาซาฮีคาวะราเม็ง - ชมสวนสัตว์อาซาฮียาม่า - ฟุราโน่ นินเก...
 • วันที่เดินทาง : 01-06 เม.ย./ 07-12 เม.ย. / 15-20 เม.ย. / 16-21 เม.ย. 2563

 • 57,900.00 บาท
 • (PK-020)-ทัวร์ญี่ปุ่...
 • ทัวร์ญี่ปุ่น BEST 4 ONSEN นาโกย่า บิเอะ วาคายาม่า โอซาก้า 6D 4N BY TG รายละเอียดโปรแกรม วันแรก กรุงเทพฯ วันที่สอง สนามบินชูบุ เซ็นแทร์ (นาโกย่า) – ชมซากุระริมแม่น้ำยามาซากิกาวะ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – ศาลเจ้าอาสึตะ – นาบานาโนะ ซาโตะ – ชิมะ ออนเซ็น TG 644 (00.05-08.00) วันที่สาม ชิมะ –...
 • วันที่เดินทาง : 31 มีนาคม – 05 เมษายน 2563

 • 64,900.00 บาท
 • (PK-019)-ทัวร์ญี่ปุ่...
 • วร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO HAKODATE ชิโตเช่ ฮาโกดาเตะ โนโบริเบทสุึ คิโรโระ โอตารุ ซัปโปโร 7D5N BY TG รายละเอียดโปรแกรม วันแรก กรุงเทพฯ – ชิโตเซ่ TG 670 (23.45-08.30+1) วันที่สอง ชิโตเซ่ – โนโบริเบทสึ – นิกเซ่มารีนพาร์ค – หมู่บ้านดาเตะจิไดมูระ – จิโกกุดานิ ออนเซ็น วันที่สาม โนโบริเบทสึ – ฮาโกดาเตะ – หอคอยโกะเร...
 • วันที่เดินทาง : 31 มีนาคม - 06 เมษายน 2563

 • 62,900.00 บาท
 • (PK-018)-ทัวร์ญี่ปุ่...
 • ทัวร์ญี่ปุ่น PANORAMA SAKURA โอซาก้า เกียวโต ไอจิ ฟูจิ โตเกียว 6D 4N BY JL รายละเอียดโปรแกรม วันแรก กรุงเทพฯ – โอซาก้า JL 728 (23.30-06.50+1) วันที่สอง โอซาก้า – เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – มิเอะ – นาบานาโนะ ซาโตะ ( Tulip + Illumination ) – โตโยต้า วันที่สาม ...
 • วันที่เดินทาง : 30 มีนาคม – 04 เมษายน 2563

 • 52,900.00 บาท
 • (PK-017)-ทัวร์ญี่ปุ่...
 • ทัวร์ญี่ปุ่น PANORAMA FIRST SPRING โอซาก้า มิเอะ ยามานาคะโกะ โตเกียว 6D 4N BY TG รายละเอียดโปรแกรม วันแรก กรุงเทพฯ – โอซาก้า TG 622 (23.55-07.20)+1 วันที่สอง โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า ( ด้านใน ) – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – มิเอะ – นาบานะโนะ ซาโตะ ( การแสดงไฟในฤดูหนาว ) วันที่สาม มิเอะ – ฮ...
 • วันที่เดินทาง : 25 – 30 มีนาคม 2563

 • 58,900.00 บาท
 • (PK-016)-ทัวร์ญี่ปุ่...
 • ทัวร์ญี่ปุ่น KYUSHU HUIS TEN BOSCH ฟุคุโอกะ เบปปุ คุมาโมโต้ ซาเซโมะ 6D 4N BY TG รายละเอียดโปรแกรม วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ วันที่สอง ฟุคุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – เบปปุ – จิโกกุ เมกุริ (ชมบ่อทะเลและบ่อเลือด) – อบทรายร้อน – ออนเซ็น TG648 (01.00-08.10) วันที่สาม เบปปุ – ยูฟุอิ – หมู่บ้าน...
 • วันที่เดินทาง : 24 - 29 มีนาคม 2563

 • 55,900.00 บาท
 • (PK-015)-ทัวร์ญี่ปุ่...
 • ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO TOHOKU โตเกียว นิกโก้ ยามากาตะ เซนได 7D 4N BY NH รายละเอียดโปรแกรม วันแรก กรุงเทพฯ วันที่สอง กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ – พระพุทธรูป อุชิคุ ไดบุทสึ (ลิฟท์) – นิกโก้ สะพานชินเคียว – ศาลเจ้าโทโชกุ – คินูกาว่า – ออนเซ็น NH 808 (00.30-08.25) วันที่สาม คินูกาว่า &ndash...
 • วันที่เดินทาง : 23 - 29 มีนาคม 2563

 • 57,900.00 บาท
 • (PK-014)-ทัวร์ญี่ปุ่...
 • ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA TOKYO โอซาก้า เกียวโต นาโกย่า ทาคายาม่า ฟูจิ โตเกียว 7D 5N BY JL รายละเอียดโปรแกรม วันแรก กรุงเทพฯ – โอซาก้า JL 728 (22.55-06.05+1) วันที่สอง โอซาก้า – เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – วัดคินคะคุจิ – มิเอะ –นาบานาโนะ ซาโตะ (Begonia Garden+Illumination) –...
 • วันที่เดินทาง : 23 - 29 มีนาคม 2563

 • 62,900.00 บาท
 • (PK-013)-ทัวร์ญี่ปุ่...
 • ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO WINTER ชิโตเซ่ โนโบริเบทสึ นิเซโกะ โอตารุ ซัปโปโร 6D 4N BY TG รายละเอียดโปรแกรม วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่ TG 670 (23.55-08.20+1) วันที่สอง สนามบินชิโตเซ่ – Doraemon WakuWaku Sky Park – โนโบริเบทสึ – นิกเซ่มารีนพาร์ค – ออนเซ็น วันที่สาม โนโบริเบทสึ –...
 • วันที่เดินทาง : 20 – 25 มีนาคม 2563

 • 59,900.00 บาท
 • (PK-012)-ทัวร์ญี่ปุ่...
 • ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA HERITAGE (SKI+STRAWBERRY) นาโกย่า ทาคายาม่า ฟูติ โตเกียว 6D 4N BY TG รายละเอียดโปรแกรม วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ วันที่สอง สนามบินชูบุ เซ็นแทร์ (นาโกย่า) – กุโจ – ทำอาหารจำลอง – หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ (จุดชมวิวชิโรยามะ) – ทาคายาม่า – ออนเซ็น TG 644 (00.05-07.30) วัน...
 • วันที่เดินทาง : 06 – 11 มีนาคม 2563

 • 54,900.00 บาท
 • (PK-011)-ทัวร์ญี่ปุ่...
 • ทัวร์ญี่ปุ่นTAKAYAMA TOKYO (SNOW SAKURA) 7D4N BY JL รายละเอียดโปรแกรม วันแรก กรุงเทพฯ วันที่สอง กรุงเทพฯ – นาโกย่า – ศาลเจ้าอัตสึตะ – หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ (จุดชมวิวชิโรยามะ) – ทาคายาม่า – ออนเซ็น JL738 (00.55-08.20) วันที่สาม ทาคายาม่า – ตลาดเช้าเมืองทาคายาม่า &nda...
 • วันที่เดินทาง : 20 – 26 กุมภาพันธ์ 2563

 • 49,900.00 บาท
 • (PK-010)-ทัวร์ญี่ปุ่...
 • ทัวร์ญี่ปุ่น PANORAMA ( FIRST SAKURA ) 6D 4N BY TG รายละเอียดโปรแกรม วันแรก กรุงเทพฯ – โอซาก้า TG 622 (23.15-06.25+1) วันที่สอง เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – นาโกย่า – ศาลเจ้าอัตสึตะ – ย่านซาคาเอะ วันที่สาม เก็บสตรอเบอร์รี่ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – สโนว์ ทาวน์ เยติ (Snow Sled) ออนเซ็น ...
 • วันที่เดินทาง : 18 – 23 กุมภาพันธ์ 2563

 • 48,900.00 บาท
 • (PK-009)-ทัวร์ญี่ปุ่...
 • ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO SNOW SAKURA BY NH รายละเอียดโปรแกรม วันแรก กรุงเทพฯ วันที่สอง พระพุทธรูป อุชิคุ ไดบุทสึ (ลิฟท์) – เมืองนิกโก้ – สะพานชินเคียว(ผ่านชม) – ศาลเจ้าโทโชกุ – เทศกาลยุนิชิงาวะออนเซ็นคามาคุระ NH 808 (00.30-08.25) วันที่สาม คินูกาว่า – สวนสตรอเบอร์รี่ – คาวาโกเอะ &...
 • วันที่เดินทาง : 15 - 20 กุมภาพันธ์ 2563

 • 49,900.00 บาท
 • (PK-008)-ทัวร์ญี่ปุ่...
 • ทัวร์ญี่ปุ่น PANORAMA DELUXE 7D 5N BY TG รายละเอียดโปรแกรม วันแรก กรุงเทพฯ TG 622 (23.59-07.20+1) วันที่สอง โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า – ตลาดคุโรมง – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – เกียวโต วันที่สาม เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – วัดคิโยมิสึ + ฮิกาชิยาม่า – เอะนะเคียว – สวนสตรอเบอร์รี่ – ออนเซ็น ...
 • วันที่เดินทาง : 09 – 15 กุมภาพันธ์ 2563

 • 56,900.00 บาท
 • (PK-007)-ทัวร์ญี่ปุ่...
 • ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYU TOHOKU SNOW MONSTER 7D 4N BY NH รายละเอียดโปรแกรม วันแรก กรุงเทพฯ วันที่สอง นาริตะ – พระพุทธรูปอุชิคุ ไดบุทสึ (ขึ้นลิฟท์) – ศาลเจ้าโทโชกุ – สะพานชินเคียว – เทศกาลยุนิชิงาวะออนเซ็นคามาคุระ – คินูกาว่า – ออนเซ็น NH 808 (00.30-08.25) วันที่สาม คินูกาว่า – ฟุคุ...
 • วันที่เดินทาง : 08 – 14 กุมภาพันธ์ 2563

 • 57,900.00 บาท
 • (PK-006)-ทัวร์ญี่ปุ่...
 • ทัวร์ญี่ปุ่น PANORAMA (ILLUMINATION+SKI+) 6D 4N BY TG รายละเอียดโปรแกรม วันแรก กรุงเทพฯ – โอซาก้า TG 622 (23.55-07.20+1) วันที่สอง โอซาก้า – เกียวโต – วัดคิโยมิสึ + ฮิกาชิยาม่า – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – มิเอะ – สวนนาบานาโนะ ซาโตะ (ILLUMINATION) – นาโกย่า วันที่สาม นาโกย...
 • วันที่เดินทาง : 05 – 10 กุมภาพันธ์ 2563

 • 49,900.00 บาท
 • (PK-005)-ทัวร์ญี่ปุ่...
 • ทัวร์ญี่ปุ่น KYUSHU HUIS TEN BOSCH 6D 4N BY TG รายละเอียดโปรแกรม วันแรก กรุงเทพ วันที่สอง ฟุคุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – เบปปุ – อาบทรายร้อน – ออนเซ็น TG 648 (01.00-08.00) วันที่สาม เบปปุ – จิโกกุ เมกุริ ( บ่อทะเลเดือด และ บ่อสีเลือด ) – หมู่บ้านยูฟูอินทาคาชิโฮ – ช่องเขาทาคาชิโฮ &nda...
 • วันที่เดินทาง : 05 – 10 กุมภาพันธ์ 2563

 • 54,900.00 บาท
 • (PK-004)-ทัวร์ญี่ปุ่...
 • ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO HAKODATE SNOW FESTIVAL 6D 4N BY TG รายละเอียดโปรแกรม วันแรก กรุงเทพฯ – ชิโตเซ่ TG 670 (23.55-08.20+1) วันที่สอง สนามบินชิโตเซ่ – โนโบริเบทสึ – หุบเขาจิโกกุดานิ – ทะเลสาบโทยะ – ฟาร์มหมีโชวะ – ฮาโกดาเตะ – จุดชมวิวยอดเขาฮาโกดาเตะ (นั่งกระเช้าไฟฟ้า) –...
 • วันที่เดินทาง : 01 – 06 กุมภาพันธ์ 2563

 • 61,900.00 บาท
 • (PK-003)-ทัวร์ญี่ปุ่...
 • ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA HERITAGE (SKI+STRAWBERRY+ILLUMINATION) 6D 4N BY TG รายละเอียดโปรแกรม วันแรก กรุงเทพฯ วันที่สอง สนามบินเซ็นแทร์ (นาโกย่า) – ศาลเจ้าอาสึตะ – แจ๊สดรีม เอ้าท์เล็ต - นาบานาโนะ ซาโตะ (BEGONIA GARDEN + ILLUMINATION) – นาโกย่า TG 644 (00.05-07.30) วันที่สาม นาโกย่า – กุโจ ...
 • วันที่เดินทาง : 14 – 19 มกราคม 2563

 • 54,900.00 บาท
 • (PK-002)-ทัวร์ญี่ปุ่...
 • ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO HAKODATE 6D 4N (KIRORO SNOW ACTIVITY) BY TG รายละเอียดโปรแกรม วันแรก กรุงเทพฯ – ชิโตเซ่ TG 670 (23.55-08.20+1) วันที่สอง ชิโตเซ่ – โนโบริเบทสึ – นิกเซ่มารีนพาร์ค – ฮาโกดาเตะ – จุดชมวิวยอดเขาฮาโกดาเตะ (นั่งกระเช้าไฟฟ้า) – ออนเซ็น วันที่สาม ฮาโกดาเ...
 • วันที่เดินทาง : 11 – 16 มกราคม 2563

 • 53,900.00 บาท
 • (PK-001)-ทัวร์ญี่ปุ่...
 • ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA HERITAGE 6D 4N (SKI+STRAWBERRY) BY TG รายละเอียดโปรแกรม วันแรก กรุงเทพฯ วันที่สอง สนามบินเซ็นแทร์ (นาโกย่า) – กุโจ – ทำอาหารจำลอง – หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ (จุดชมวิวชิโรยามะ) – ทาคายาม่า – ออนเซ็น TG 644 (00.05-07.30) วันที่สาม ทาคายาม่า – ตลาดเช้าท...
 • วันที่เดินทาง : 07 – 12 มกราคม 2563

 • 50,900.00 บาท

ตั๋วเครื่องบินราคาถูก - ญี่ปุ่น