ทัวร์จีนยอดฮิต

 • (BB-017)-ครบสูตร จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง โชว์จิ้ง...
 • ครบสูตร จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง โชว์จิ้งจอกขาว ไม่ลงร้าน 6วัน 5คืน BY WE รายละเอียดโปรแกรม วันท...
 • วันที่เดินทาง : 14-19 ก.ค. /17-22 ก.ค. /24-29 ก.ค. /07-12 ส.ค. /14-19 ส.ค. /21-26 ส.ค. /28 ส.ค.-02 ก.ย./04-09 ก.ย. /11-16 ก.ย. /18-23 ก.ย. /25-30 ก.ย. /09-14 ต.ค. /16-21 ต.ค. /23-28 ต.ค. 2562

 • 23,900.00 บาท
 • (BB-016)-จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว เมืองโบราณฟ่ง...
 • จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว เมืองโบราณฟ่งหวง 5วัน 4คืน BY (FD) รายละเอียดโปรแกรม วันที่ 1. ...
 • วันที่เดินทาง : 05-09 ก.ค. /14-18 ก.ค. /26-30 ก.ค. /27-31 ก.ค. /09-13 ส.ค. /30 ส.ค. – 03 ก.ย. /06-10 ก.ย. /13-17 ก.ย. /20-24 ก.ย. /04-08 ต.ค. /11-15 ต.ค. /18-22 ต.ค. 2562

 • 18,900.00 บาท
 • (BB-014)-SHANGHAI FOREVER ไหว้พระ ช้อปปิ้ง 5ว...
 • SHANGHAI FOREVER ไหว้พระ ช้อปปิ้ง 5วัน 3คืน BY MU รายละเอียดโปรแกรม วันที่ 1. กรุง...
 • วันที่เดินทาง : 18-22 ก.ค. /25-29 ก.ค. /01-05 ส.ค. /08-12 ส.ค. /23-27 ส.ค. /06-10 ก.ย. /13-17 ก.ย. /20-24 ก.ย. /11-15 ต.ค. /19-23 ต.ค. /23-27 ต.ค. /08-12 พ.ย. /15-19 พ.ย. /22-26 พ.ย. /04-08 ธ.ค. /06-10 ธ.ค. /19-23 ธ.ค. /27-31 ธ.ค. 2562

 • 14,900.00 บาท
 • (BB-010)-เกาะไหหลำ ไข่มุกแห่งทะเลจีนใต้ ล่องเ...
 • เกาะไหหลำ ไข่มุกแห่งทะเลจีนใต้ ล่องเรือชมเมือง 5วัน 4คืน BY HU รายละเอียดโปรแกรม วันที่ 1...
 • วันที่เดินทาง : 12-16 ก.ค. /13-17 ก.ค. /14-18 ก.ค. /24-28 ก.ค. /26-30 ก.ค. /07-11 ส.ค. /09-13 ส.ค. /14-18 ส.ค. /16-20 ส.ค. /21-25 ส.ค./23-27 ส.ค. /28 ส.ค.-01 ก.ย. /04-08 ก.ย. /11-15 ก.ย. /18-22 ก.ย. /25-29 ก.ย. /27 ก.ย.-01 ต.ค. /02-06 ต.ค. /04-08 ต.ค. /09-13 ต.ค. /10-14

 • 16,900.00 บาท
 • (BB-008)-ผจญภัยแดนมังกร ฉงชิ่ง อู่หลง วัดใจคว...
 • ผจญภัยแดนมังกร ฉงชิ่ง อู่หลง วัดใจความกล้าสะพานกระจกว่านเซิ่น 5 วัน 4 คืน BY WE รายละเอียด...
 • วันที่เดินทาง : 16-20 ก.ค. /24-28 ก.ค. /08-12 ส.ค. /28 ส.ค.- 01 ก.ย. /04-08 ก.ย. /17-21 ก.ย. /25-29 ก.ย. /09-13 ต.ค. /11-15 ต.ค. /19-23 ต.ค. /23-27 ต.ค. /30 ต.ค.-03 พ.ย. 2562

 • 22,999.00 บาท
 • (BB-006)-HENGDU SUPER PRO LESHAN 4D 3N BY MU
 • HENGDU SUPER PRO LESHAN 4D 3N BY MU รายละเอียดโปรแกรม วันที่ 1. กรุงเทพฯ(สนามบิน...
 • วันที่เดินทาง : 25-28 ก.ค. /01-04 ส.ค. /15-18 ส.ค. /22-25 ส.ค. /31 ส.ค. – 03 ก.ย. /05-08 ก.ย. /19-22 ก.ย. /26-29 ก.ย. /11-14 ต.ค. /19-22 ต.ค. /30 ต.ค. -02 พ.ย. /03-06 พ.ย. /06-09 พ.ย. /14-17 พ.ย. /28 พ.ย. – 01 ธ.ค. /04-07 ธ.ค. /08-11 ธ.ค. /19-22 ธ.ค./26-29 ธ.ค. 2562

 • 11,900.00 บาท
 • (BB-005)-BEIJING NEW HILIGHT กำแพงเมืองจีนมู่...
 • BEIJING NEW HILIGHT กำแพงเมือง จีนมู่เถียนยู่ 5วัน 3คืน BY MU รายละเอียดโปรแกรม วันที่ 1....
 • วันที่เดินทาง : 05-09 ก.ย. /20-24 ก.ย. /17-21 ต.ค. /19-23 ต.ค. /26-30 ต.ค. /08-12 พ.ย. /15-19 พ.ย. /22-26 พ.ย. /06-10 ธ.ค. /19-23 ธ.ค. 2562

 • 16,900.00 บาท
 • (GG-004)-ZHANGJIAJIE อวตารปราบเซียน 5วัน3คืน ...
 • ZHANGJIAJIE อวตารปราบเซียน 5วัน3คืน BY CZ รายละเอียดโปรแกรม วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สุว...
 • วันที่เดินทาง : 14 – 18 พฤษภาคม /22 – 26 พฤษภาคม /31 พ.ค. – 04 มิ.ย. /05 – 09 มิถุนายน /04 – 08 กรกฎาคม/01 – 05 สิงหาคม/10 – 14 กันยายน/08 – 12 ตุลาคม /09 – 13 ตุลาคม/18 – 22 ตุลาคม 2562

 • 13,999.00 บาท
 • (IC-003)-ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ หังโจว 5วัน 3คืน ...
 • ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ หังโจว 5วัน3คืน BY XW รายละเอียดโปรแกรม วันแรก: สนามบินดอนเมือ...
 • วันที่เดินทาง : 02-06/13-17/20-24 /27-31 มี.ค./03-07/10-14 /17-21 /24-28 เม.ย./01-05 /08-12 /15-19 /22-26 พ.ค./29 พ.ค.-02 มิ.ย./05-09/12-16 /19-23 มิ.ย./26 มิ.ย.-30 มิ.ย./03-07 /10-14 /17-21 /24-28 ก.ค./31 ก.ค.-4 ส.ค./07-11 /14-18 /21-25 ส.ค./28 ส.ค.-01ก.ย./04-08 /11-15

 • 8,888.00 บาท
หน้า 1 จาก 2