ทัวร์พม่ายอดฮิต

 • (GO-013)-ทัวร์พม่าไหว้พระ วันเดียว จ่ายเงินคร...
 • ทัวร์พม่าไหว้พระ วันเดียว จ่ายเงินครั้งเดียวรวมทิป BY (DD) รายละเอียดโปรแกรม วันที่ 1. ...
 • วันที่เดินทาง : 17 /18 /19 /25 /28 /29 ธันวาคม 2562/08 /09 /11 /12 /14 /15 /16 /18 /21 /22 /23 /25 /28 /29 /30 มกราคม 2563/02 /04 /05 /06 /08 /11 /12 /13 /15 /18 /19 /20 /22 /25 /26 /27 /29 กุมภาพันธ์ 2563/01 /03 /04 /05 /07 /10 /11 /12 /17 /18 /19 /21 /22 /24 /25 /26 /2

 • 4,990.00 บาท
 • (BI-011)-ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ มิงกุน 4วั...
 • ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ มิงกุน 4วัน 3คืน BY FD รายละเอียดโปรแกรม วันแรก กรุงเท...
 • วันที่เดินทาง : 25-28 ส.ค./29 ส.ค.-01 ก.ย./30 ส.ค.-02 ก.ย./06-09 /12-15 /13-16 /15-18 /19-22 /22-25 /26-29 /27-30 ก.ย./03-06 /17-20 /23-26 ต.ค./31 ต.ค.-03 พ.ย./14-17 /21-24 /28 พ.ย.-01 ธ.ค./12-15 /19-22 /27-30 /28-31 ธ.ค.62/29 ธ.ค.62-01 ม.ค.63/30 ธ.ค.62-02 ม.ค.63/16 -19

 • 11,900.00 บาท
 • (BI-010)-ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ มิงกุน 4วั...
 • ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ มิงกุน 4วัน 3คืน BY PG รายละเอียดโปรแกรม วันแรก กรุงเทพ...
 • วันที่เดินทาง : 27 - 30 ก.ย./04 - 07 /11 - 14 /25 - 28 ต.ค./01- 04 พ.ย./29 พ.ย.- 02 ธ.ค./07 - 10 ธ.ค./13 - 16 /20 - 23 /27 - 30 /28 - 31 ธ.ค.62/29 ธ.ค.62- 01 ม.ค.63/30 ธ.ค.62- 02 ม.ค.63/31 ธ.ค.62- 03 ม.ค.63

 • 13,900.00 บาท
 • (CC-009)-ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน M...
 • ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน MYANMAR อิ่มบุญ 3D 2N BY 8M รายละเอียดโปรแกรม วันที่ 1...
 • วันที่เดินทาง : 03-05 /06-08 /20-22 /23-25 /27-29 ตุลาคม /31ต.ค.-02พ.ย. /03-05 /07-09 /17-19 /23-25 /24-26 /28-30 พฤศจิกายน/03-05 /04-06 /09-11 /15-17 /19-21 /22-24 ธันวาคม 2562/09-11 /12-14 /16-18 /19-21 /26-28 มกราคม 2563/09-11 /13-15 /23-25 /27-29 กุมพาพันธ์ 2563/05-0

 • 11,900.00 บาท
 • (BI-008)-ทัวร์พม่า โปรน้องดี บินดี อยู่ดี...พ...
 • โปรน้องดี บินดี อยู่ดี...พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน 3วัน 2คืน BY PG รายละเอียดโปรแกร...
 • วันที่เดินทาง : 06 - 08 /13 - 15 /20 - 22 /27 - 29 ก.ย. /12 - 14 /25 - 27 ต.ค./01- 03 /08 – 10/15 - 17 /22 - 24 พ.ย./29 พ.ย.-01 ธ.ค./05 - 07 /06 - 08 /08 - 10 /13 - 15 /20 - 22 /27 - 29 /28 - 30 /29 - 31 ธ.ค./30 ธ.ค.- 01 ม.ค.63/31 ธ.ค.- 02 ม.ค.63

 • 11,900.00 บาท
 • (ฺBB-007)-ทัวร์พม่า มหาบุญ ย่างกุ้ง หงสาวดี พ...
 • ทัวร์พม่า มหาบุญ ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน 2คืน BY PG รายละเอียดโปรแกรม วัน...
 • วันที่เดินทาง : 16-18 /17-19 /23-25 /24-26 ส.ค. /30 ส.ค. - 01 ก.ย. /31 ส.ค. - 02 ก.ย. /06 - 08 /13-15 /14 - 16 /20 - 22 /21 - 23 /27 - 29 /28 - 30 ก.ย. /04 – 06 /12 – 14 /25 – 27 /26 – 28 ต.ค. 62 /01– 03 /02– 04 /08 – 10 /09– 11 /14 – 16 /15 – 17 /22 – 24 /23 – 25 /28 –

 • 9,999.00 บาท
 • (ZG-006)-ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินท...
 • ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน [เลสโก ชุ่มบุญ] 3D 2N BY FD รายละเอียดโปรแกรม ...
 • วันที่เดินทาง : 03 – 05 ต.ค./04 – 06 ต.ค./05 – 07 ต.ค./18 – 20 ต.ค. /30 ต.ค. – 01 พ.ย. /31 ต.ค. – 02 พ.ย. /01 – 03 พ.ย./08 – 10 พ.ย./15 – 17 พ.ย./16 – 18 พ.ย./21 – 28 พ.ย./22 – 24 พ.ย./23 – 25 พ.ย./28 – 30 พ.ย./29 พ.ย. – 01 ธ.ค. /26 – 28 ธ.ค. 2562/09 – 11 ม.ค. 2563

 • 11,999.00 บาท
 • (BB-005)-ทัวร์พม่า ยิ้มรับบุญ ไหว้พระเต็มวัน ...
 • ทัวร์พม่า ยิ้มรับบุญ ไหว้พระเต็มวัน 1 วัน BY DD รายละเอียดโปรแกรม วันที่ 1. กรุงเท...
 • วันที่เดินทาง : 14 /15 /21 กันยายน /05 /06 /09 /10 /13 /16 /23 /26 ตุลาคม /02 /03 /03 /04 /07 /09 /10 /13 /14 /16 /17 /19 /20 /21 /23 /24 /26 /27 /28 /30 พฤศจิกายน /01 /03 /04 /05 /08 /10 /11 /12 /14 /15 /17 /18 /19 /21 /22 /24 /25 /26 /28 /29 /30 ธันวาคม 2562

 • 3,333.00 บาท
 • (PV-004)-ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง-หงสาฯ-สิเรียม-พระ...
 • ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาฯ สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน 3D 2N BY FD รายละเอียดโปรแกรม วันที่ 1 ...
 • วันที่เดินทาง : 12-14 /14-16 /26-28 /27-29 ก.ค. /09-11 /03-05 /16-18 /23-25 ส.ค. /30-01 /06-08 /13-15 /20-22 /27-29 ก.ย. 62/11-13 /01-03 /02-04 /09-11 /15-17 /22-24 /23-25 พ.ย. /30-02 /05-07 /06-08 /08-10 /13-15 /14-16 /20-22 /21-23 /28-30 /29-31 ธ.ค. /30-01 /31-02 /04-0

 • 9,999.00 บาท
 • (PV-003)-ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิง...
 • ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน 3วัน 2คืน BY PG รายละเอียดโปรแกรม วันที่ 1 ...
 • วันที่เดินทาง : 03-05 พ.ค./10-12 พ.ค./24-26 พ.ค. /31 พ.ค. – 02 มิ.ย. /07-09 มิ.ย. /14-16 มิ.ย. /21-23 มิ.ย. /28-30 มิ.ย. /05-07 ก.ค. /12-14 ก.ค. /19-21 ก.ค. /02-04 ส.ค. /16-18 ส.ค. /23-25 ส.ค. /30 ส.ค.-01 ก.ย. /13-15 ก.ย./27-29 ก.ย. /04-06 ต.ค. /18-20 ต.ค./23-25 ต.ค./25-

 • 11,999.00 บาท
 • (PV-002)-ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม 3 วัน 2 คื...
 • ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม 3 วัน 2 คืน BY PG รายละเอียดโปรแกรม วันที่ 1 กรุงเทพฯ ...
 • วันที่เดินทาง : 03-05 /10-12 /17-19 /18-20 /24-26 พ.ค./31 พ.ค. – 02 มิ.ย. /07-09 /14-16 /21-23 /28-30 มิ.ย. /05-07 /12-14 /13-15 /19-21 /26-28 /27-29 ก.ค./02-04 /09-11 /10-12 /16-18 /23-25 ส.ค. /30 ส.ค.-01 ก.ย. /06-08 /13-15 /20-22 /27-29 ก.ย. /04-06 /11-13 /12-14 /18-2

 • 13,999.00 บาท
 • (ZG-001)-ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน อมร...
 • ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน อมรปุระ สกายน์ [เลสโก บุหลันดั้นเมฆ] 4D 3N BY PG รายละเอี...
 • วันที่เดินทาง : 17 – 20 /24 – 27 พฤษภาคม /31 พ.ค. – 03 มิ.ย. /07 – 10 /14 – 17 /21 – 24 มิถุนายน /28 มิ.ย. – 01 ก.ค. /05 – 08 /12 – 15 /19 – 22 /26 – 29 กรกฎาคม /02 – 05 /09 – 12 /16 – 19 /23 – 26 สิงหาคม /30 ส.ค. – 02 ก.ย. /06 – 09 /13 – 16 /20 – 23 กันยายน /27 ก.ย. – 3

 • 12,999.00 บาท
หน้า 1 จาก 1