ทัวร์พม่ายอดฮิต

 • (ZG-013)-ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม สกายน์ [เล...
 • ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม สกายน์ [เลทส์โก ทะเลเจดีย์] 3วัน 2คืน BY PG รายละเอียดโปรแกรม ว...
 • วันที่เดินทาง : 24 – 26 เมษายน/04 – 06 (วันวิสาขบูชา)/08 – 10 /15 – 17 พฤษภาคม /12 – 14 /19 – 21 /26 – 28 มิถุนายน/04 – 06 (วันอาสาฬหบูชา)/10 – 12 /17 – 19 /24 – 26 กรกฎาคม /31 ก.ค. – 02 ส.ค. /07 – 09 /14 – 16 /21 – 23 /28 – 30 สิงหาคม /04 – 06 /11 – 13 /18 – 20 /25 – 27

 • 11,999.00 บาท
 • (ZG-012)-ทัวร์พม่า fมัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน [เ...
 • ทัวร์พม่า fมัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน [เลทส์โก บุหลันดั้นเมฆ] 4วัน 3คืน BY PG รายละเอียดโปรแกร...
 • วันที่เดินทาง : 13 – 16 /27 ก.พ. – 01 มี.ค. /05 – 08 /12 – 15 /26 – 29 มีนาคม /24 – 27 /30 เม.ย. – 03 พ.ค. (วันแรงงาน)/07 – 10 /14 – 17 /21 – 24 /28 – 31 พฤษภาคม /29 พ.ค. – 01 มิ.ย. /05 – 08 /12 – 15 /19 – 22 /26 – 29 มิถุนายน /03 – 06 (วันอาสาฬหบูชา)/09 – 12 /17 – 20 /

 • 12,999.00 บาท
 • (PB-011)-ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง - สิเรียม - บูชาเ...
 • ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง สิเรียม บูชาเทพทันใจ 2 องค์ 3วัน 2คืน BY SL รายละเอียดโปรแกรม วันแรก ...
 • วันที่เดินทาง : 08 – 10 ก.พ. /22 – 24 ก.พ. /07 – 09 มี.ค. /14 – 16 มี.ค. /21 – 23 มี.ค. /04 – 06 เม.ย. /11 – 13 เม.ย. /18 – 20 เม.ย. /02 – 04 พ.ค. /09 – 11 พ.ค./23 – 25 พ.ค. /30 พ.ค. –01 มิ.ย. /06 – 08 มิ.ย. /20 – 22 มิ.ย. /27 – 29 มิ.ย. 2563

 • 8,999.00 บาท
 • (BI-010)-ทัวร์พม่า มหัศจรรย์ พม่า บินดี อยู่ด...
 • ทัวร์พม่า มหัศจรรย์ พม่า บินดี อยู่ดี...พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน 3วัน 2คืน BY PG ร...
 • วันที่เดินทาง : 21-23 ก.พ./28 ก.พ.-01 มี.ค./13-15 มี.ค./20-22 มี.ค./27-29 มี.ค./03-05 เม.ย.04-06 เม.ย./11-13 เม.ย./13-15 เม.ย./24 -26 เม.ย./01-03 พ.ค./02-04 พ.ค./04-06 พ.ค./08-10 พ.ค./29-31 พ.ค./03-05 มิ.ย./05-07 มิ.ย./26-28 มิ.ย.2563

 • 11,900.00 บาท
 • (BI-009)-ทัวร์พม่า มหัศจรรย์....พม่า ย่างกุ้ง...
 • ทัวร์พม่า มหัศจรรย์....พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม อินทร์แขวน 5ดาว 3วัน 2คืน BY FD รายละ...
 • วันที่เดินทาง : 15-17 ก.พ./22-24 ก.พ./29 ก.พ.-02 มี.ค./07-09 มี.ค./13-15 มี.ค./14-16 มี.ค./20-22 มี.ค./21-23 มี.ค./27-29 มี.ค./28-30 มี.ค./04 -06 เม.ย./10-12 เม.ย./11-13 เม.ย./12 -14 เม.ย./13 -15 เม.ย./24-26 เม.ย./25-27 เม.ย./01-03 พ.ค./02-04 พ.ค./08-10 พ.ค./15-17 พ.ค./2

 • 10,900.00 บาท
 • (BI-008)-ทัวร์พม่า หัศจรรย์ พม่า พักอินทร์แขว...
 • ทัวร์พม่า หัศจรรย์ พม่า พักอินทร์แขวน 2วัน 1คืน BY SL รายละเอียดโปรแกรม วันแรก ...
 • วันที่เดินทาง : 15-16 มี.ค./22-23 มี.ค./29 -30 มี.ค./19-20 เม.ย./26-27 เม.ย./03-04 พ.ค./10-11 พ.ค./17-18 พ.ค./24-25 พ.ค./31 พ.ค.-01 มิ.ย./07-08 มิ.ย./28-29 มิ.ย.2563

 • 6,999.00 บาท
 • (BI-007)-ทัวร์พม่า มหัศจรรย์ เมียนมาร์ สักการ...
 • ทัวร์พม่ามหัศจรรย์ เมียนมาร์ สักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 2วัน 1คืน BY SL พัก 5 ดาว รายละเ...
 • วันที่เดินทาง : 23-24 ก.พ./01-02 มี.ค./08-09 มี.ค./15-16 มี.ค./22-23 มี.ค./29-30 มี.ค./05-06 เม.ย./26-27 เม.ย./03-04 พ.ค./10-11 พ.ค./17 -18 พ.ค./24-25 พ.ค./31 พ.ค.-01 มิ.ย./07-08 มิ.ย./28-29 มิ.ย.2563

 • 7,900.00 บาท
 • (BI-006)-ทัวร์พม่า มหัศจรรย์....พม่า ไหว้พระ ...
 • ทัวร์พม่า มหัศจรรย์....พม่า ไหว้พระ 5วัดดัง 1วัน BY SL รายละเอียดโปรแกรม กำหนดการ ...
 • วันที่เดินทาง : 05 มี.ค./12 มี.ค./19 มี.ค./02 เม.ย./09 เม.ย./13 เม.ย./16 เม.ย./23 เม.ย./30 เม.ย./07 พ.ค./14 พ.ค./21 พ.ค./28 พ.ค./04 มิ.ย./11 มิ.ย./18 มิ.ย./25 มิ.ย.2563

 • 3,999.00 บาท
 • (GH-005)-ทัวร์พม่า มหาบุญ ย่างกุ้ง หงสาวดี พร...
 • ทัวร์พม่า มหาบุญ ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน 2คืน BY PG รายละเอียดโปรแกรม วันที...
 • วันที่เดินทาง : 31 ธ.ค.62 – 02 ม.ค. /11-13 ม.ค. /17 -19 ม.ค./18-20 ม.ค. /24-26 ม.ค. /25-27 ม.ค./31 ม.ค. -20 ก.พ. /01-03 ก.พ./07-09 ก.พ./08-10 ก.พ. /14-16 ก.พ. /15-17 ก.พ. /21-23 ก.พ. /22-24 ก.พ. /06-08 มี.ค. /07-09 มี.ค. /13-15 มี.ค. /14-16 มี.ค. /20-22 มี.ค. /21-23 มี.ค

 • 11,888.00 บาท
 • (GH-004)-ทัวร์พม่า 9 วัด สำเร็จด้วยบุญ 2 วัน ...
 • ทัวร์พม่า 9 วัด สำเร็จด้วยบุญ 2วัน 1คืน BY DD รายละเอียดโปรแกรม วันที่ 1. กรุงเทพ...
 • วันที่เดินทาง : 15-16 ม.ค./22-23 ม.ค./25-26 ม.ค./01-02 ก.พ./05-06 ก.พ./13-14 ก.พ./19-20 ก.พ./20-21 ก.พ./22-23 ก.พ./26-27 ก.พ./05-06 มี.ค./07-08 มี.ค./11-12 มี.ค./14-15 มี.ค./19-20 มี.ค./25-26 มี.ค.2563

 • 6,555.00 บาท
 • (GH-003)-ทัวร์พม่า ชัยชนะ ไหว้พระ 9 วัด พักหร...
 • ทัวร์พม่า ชัยชนะ ไหว้พระ 9 วัด พักหรู 5ดาว 2 วัน 1 คืน BY PG รายละเอียดโปรแกรม วันที่ 1. ...
 • วันที่เดินทาง : 17-18 ม.ค. /18-19 ม.ค. /24-25 ม.ค. /25-26 ม.ค. /08-09 ก.พ. /09-10 ก.พ. /14-15 ก.พ. /15-16 ก.พ. /21-22 ก.พ. /22-23 ก.พ. /28-29 ก.พ. /06-07 มี.ค./07-08 มี.ค./13-14 มี.ค./14-15 มี.ค./20-21 มี.ค./21-22 มี.ค./27-28 มี.ค./28-29 มี.ค. 2563

 • 8,999.00 บาท
 • (GH-002)-ทัวร์พม่า มนต์ขลัง มัณฑะเลย์ พุกาม ม...
 • ทัวร์พม่า มนต์ขลัง มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน 4วัน 3คืน BY PG รายละเอียดโปรแกรม วันที่ 1. ...
 • วันที่เดินทาง : 23-26 ม.ค. /30 ม.ค.-02ก.พ. /31 ม.ค.-03ก.พ. /06-09 ก.พ. /07-10 ก.พ. /20-23 ก.พ. /27 ก.พ. – 01 มี.ค. /28 ก.พ. – 02 มี.ค. /05-08 มี.ค. /12-15 มี.ค. /19-22 มี.ค. /20-23 มี.ค. /26-29 มี.ค. /27-30 มี.ค. 2563

 • 12,888.00 บาท
 • (GH-001)-ทัวร์พม่าไหว้พระ วันเดียว จ่ายเงินคร...
 • ทัวร์พม่าไหว้พระ วันเดียว จ่ายเงินครั้งเดียวรวมทิป BY (DD) รายละเอียดโปรแกรม วันที่ 1. ...
 • วันที่เดินทาง : 17 /18 /19 /25 /28 /29 ธันวาคม 2562/08 /09 /11 /12 /14 /15 /16 /18 /21 /22 /23 /25 /28 /29 /30 มกราคม 2563/02 /04 /05 /06 /08 /11 /12 /13 /15 /18 /19 /20 /22 /25 /26 /27 /29 กุมภาพันธ์ 2563/01 /03 /04 /05 /07 /10 /11 /12 /17 /18 /19 /21 /22 /24 /25 /26 /2

 • 4,990.00 บาท
หน้า 1 จาก 1