ทัวร์มาเลเซีย

  • (GH-002)- Malaysia เที่ยวครบ จุใจ คาเมร่อนไฮแ...
  • Malaysia เที่ยวครบ จุใจ คาเมร่อนไฮแลนด์ เกนติ้ง กัวลาลัมเปอร์ 3 วัน 2 คืน รายละเอียดการเ...
  • วันที่เดินทาง : 07 – 09, 14 – 16, 21 – 23, 27 – 29, 28 – 30 ก.ค. 61, 04 – 06, 11 – 13, 25 – 27 ส.ค. 61, 01 – 03, 08 – 10, 15 – 17 ก.ย. 61, 29 ก.ย. – 01 ต.ค. 61, 06 – 08, 13 – 15, 21 – 23, 27 – 29 ต.ค. 61

  • 8,900.00 บาท
  • (IM-001)-มาเลเซีย คาเมรอน เก็นติ้ง กัวลาลัมปอ...
  • มาเลเซีย คาเมรอน เก็นติ้ง กัวลาลัมปอร์ ปุตราจายา 3 วัน 2 คืน รายละเอียดการเดินทาง วันแรก ...
  • วันที่เดินทาง : 13 – 15, 20 – 22 ก.ค. 61,31 ส.ค. – 02 ก.ย. 61,07 – 09, 14 – 16, 21 – 23, 28 – 30 ก.ย. 61,05 – 07, 12 – 14, 19 – 21 ต.ค. 61,02 – 07, 09 – 11, 16 – 18 พ.ย. 61,08 – 10, 14 – 16, 21 – 23, 29 – 31 ธ.ค. 61,30 ธ.ค. 61 – 01 ม.ค. 62, 31 ธ.ค. 61 – 02 ม.ค. 62

  • 9,998.00 บาท
หน้า 1 จาก 1