ทัวร์ฮ่องกง

 • (ZG-011)-ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ [เลส...
 • ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ [เลสโก ส้มคริสตัล] 3วัน 2คืน ฺBY TG รายละเอียดโปรแกรม วัน...
 • วันที่เดินทาง : 04 - 06 /12 - 14 /19 - 21 /25 - 27 ตุลาคม /01 – 03 /02 – 04 /08 – 10 /09 – 11 /15 – 17 /16 – 18 /23 – 25 พฤศจิกายน /30 พ.ย. – 02 ธ.ค. /08 – 10 /14 – 16 /21 – 23 /29 – 31 ธันวาคม /30 ธ.ค. 2562 – 01 ม.ค. 2563

 • 19,999.00 บาท
 • (ZG-010)-ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ ขอพร [เลสโก ส้มส...
 • ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ ขอพร [เลสโก ส้มสายบุญ] 3วัน 2คืน BY WE รายละเอียดโปรแกรม วันแรก ...
 • วันที่เดินทาง : 11 – 13 ตุลาคม /12 – 14 ตุลาคม/18 – 20 ตุลาคม /19 – 21 ตุลาคม/26 – 28 ตุลาคม /02 – 04 พฤศจิกายน /09 - 11 พฤศจิกายน /16 – 18 พฤศจิกายน /23 – 25 พฤศจิกายน/30 พ.ย. – 02 ธ.ค. /13 – 15 ธันวาคม /14 – 16 ธันวาคม 2562

 • 14,999.00 บาท
 • (BB-009)-ทัวร์ฮ่องกง HONGKONG SUMMER FRESH 3ว...
 • HONGKONG SUMMER FRESH 3วัน 2คืน BY EK รายละเอียดโปรแกรม วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบ...
 • วันที่เดินทาง : 26-28 ก.ค. /02-04 ส.ค. /03-05 ส.ค. /09-11 ส.ค. /10-12 ส.ค. /16-18 ส.ค. /17-19 ส.ค./23-25 ส.ค. / 24-26 ส.ค. /30ส.ค.-01 ก.ย. /31ส.ค.-02 ก.ย./06-08 ก.ย. /13-15 ก.ย. /14-16 ก.ย. /20-22 ก.ย./21-23 ก.ย. /05-07 ต.ค. /11-13ต.ค. /12-14 ต.ค. /18-20/19-21 ต.ค. /25

 • 11,888.00 บาท
 • (BI-008)-ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ดินแดนมหัศจ...
 • ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ดินแดนมหัศจรรย์ 3วัน 2คืน BY CX รายละเอียดโปรแกรม วันแรก ...
 • วันที่เดินทาง : 01-03 มิ.ย. /14-16 มิ.ย. /29 มิ.ย. -01 ก.ค. /05-07 ก.ค./12-14 ก.ค./19-21 ก.ค./02-04 ส.ค./10-12 ส.ค./16-18 ส.ค./24-26 ส.ค./30 ส.ค.-01 ก.ย./06-08 ก.ย./13-15 ก.ย./20-22 ก.ย./12-14 ต.ค./25-27 ต.ค.62

 • 16,900.00 บาท
 • (CC-007)-ทัวร์ฮ่องกง EASY FUNNY HONGKONG DISN...
 • ทัวร์ฮ่องกง EASY FUNNY HONGKONG DISNEYLAND 3D 2N BY CX รายละเอียดโปรแกรม วันที่ 1 ...
 • วันที่เดินทาง : 06 – 08 /12 – 14 /27 – 29 กรกฏาคม /03 – 05 /24 – 26 สิงหาคม /01 – 03 /08 – 10 /28 – 30 กันยายน /11 – 13 /13 – 15 /27 – 29 ตุลาคม 2562

 • 16,900.00 บาท
 • (ZG-006)-ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ [เลส...
 • ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ [เลสโก ส้มซ่า] 3D 2N BY HX รายละเอียดโปรแกรม วันแรก ...
 • วันที่เดินทาง : 07 – 09 /08 – 10 /14 – 16 /15 – 17 /21 – 23 /22 – 24 /28 – 30 มิถุนายน 2562 /29 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2562/05 – 07 /06 – 08 /11 – 13 /12 – 14 /13 – 15 /18 – 20 /19 – 21 /20 – 22 /26 – 28 /27 – 29 กรกฎาคม /01 – 03 /02 – 04 /03 – 05 /08 – 10 /09 – 11 /10 – 12 /15

 • 15,999.00 บาท
 • (ZG-005)-ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ [เลส...
 • ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ [เลสโก ส้มจี๊ด] 3D 2N BY CX รายละเอียดโปรแกรม วันแรก ...
 • วันที่เดินทาง : 05 - 07 /06 - 08 /12 - 14 /13 - 15 /19 - 21 /20 - 22 /26 - 28 /27 - 29 กรกฎาคม /02 - 04 /03 - 05 /09 - 11 /10 - 12 /16 - 18 /17 - 19 /23 - 25 /24 - 26 สิงหาคม /30 ส.ค. - 01 ก.ย. /31 ส.ค. - 02 ก.ย. /06 - 08 /07 - 09 /13 - 15 /14 - 16 /20 - 22 /21 - 23 กันย

 • 17,900.00 บาท
 • (ZG-004)-ทัวร์ฮ่องกง นองปิง มาเก๊า 3วัน 2คืน ...
 • ทัวร์ฮ่องกง นองปิง มาเก๊า 3วัน 2คืน [เลสโก ส้มหวาน] BY FD รายละเอียดโปรแกรม วันแรก ...
 • วันที่เดินทาง : 01 - 03 /14 - 16 /15 - 17 /21 - 23 /22 - 24 /28 - 30 มิถุนายน /29 มิ.ย. - 01 ก.ค. /05 - 07 /06 - 08 /12 - 14 /13 - 15 /27 -29 กรกฏาคม /10 - 12 /16 - 18 /17 - 19 /23 - 25 /24 - 26 สิงหาคม /30 ส.ค. - 01 ก.ย. /31 ส.ค. - 02 ก.ย. /06 - 08 /07 - 09 /13 - 15 /14

 • 13,999.00 บาท
 • (ZG-003)-ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ พีค...
 • ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ พีคเทรม 4 วัน 2 คืน [เลสโก วาเลนเซีย] BY HX รายละเอียดโปรแก...
 • วันที่เดินทาง : 03 – 06 /04 – 07 /10 – 13 /24 – 27 พฤษภาคม /31 พ.ค. – 03 มิ.ย. /14 – 17 มิถุนายน /28 มิ.ย. – 01 ก.ค. /05 – 08 /12 – 15 /13 – 16 /25 – 28 กรกฎาคม /02 – 05 /16 – 19 /23 – 26 สิงหาคม /06 – 09 /20 – 23 /27 – 30 กันยายน /10 – 13 /18 – 21 /23 – 26 /25 – 28 ตุลา

 • 17,999.00 บาท
 • (ZG-002)-ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง 3วัน 2ค...
 • ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง 3วัน 2คืน [เลสโก ส้มเขียวหวาน] BY HX รายละเอียดโปรแกรม วันแร...
 • วันที่เดินทาง : 10 – 12 /24 – 26 พฤษภาคม /14 – 16 /28 – 30 มิถุนายน /12 – 14 /19 – 21 กรกฎาคม /09 – 11 /23 – 25 สิงหาคม /13 – 15 /27 – 29 กันยายน /11 – 13 /24 – 26 ตุลาคม 2562

 • 15,999.00 บาท
 • (ZG-001)-ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ 3วัน...
 • ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ 3วัน 2คืน [เลสโก ส้มเปรี้ยว] BY HK รายละเอียดโปรแกรม วันแ...
 • วันที่เดินทาง : 03 – 05 /17 – 19 พฤษภาคม /31 พ.ค. – 02 มิ.ย. /07 – 09 /21 – 23 มิถุนายน /05 – 07 /14 – 16 /26 – 28 กรกฎาคม /02 – 04 /16 – 18 สิงหาคม /30 ส.ค. – 01 ก.ย. /06 – 08 /20 – 22 กันยายน /18 – 20 /25 – 27 ตุลาคม 2562

 • 17,999.00 บาท
หน้า 1 จาก 1