ทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ทั้งหมด 5 รายการ, ช่วงเวลา 20 พีเรียด

ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต วาคาย่าม่า

โอซาก้า เกียวโต วาคาย่าม่า ญี่ปุ่น

MORE
6 วัน 3 คืน

นั่งรถไฟแมวเมี้ยว ชาบูไม่อั้น 1 มื้อ 6 วัน 3 คืน
พ.ค. | 09~14 10~15

ราคา 42,888
ญี่ปุ่น XJ153 - TOKYO FUJI KAMAKURA SONGKRAN 5D 3N BY XJ

XJ153 - TOKYO FUJI KAMAKURA SO... ญี่ปุ่น

MORE
5วัน3คืน

เทศกาลชมดอกทิวลิป SAKURA TULIP FESTA ทุ่งทิวลิปกว่า 100 สายพันธุ์รวมกันกว่า 800,000 ต้น สักการะ หลวงพ่อโตไดบุทสึ พระพุทธรูปปางนั่งสมาธิที่สูงที่สุดเป็นอันดับสองของประเทศญี่ปุ่น ศาลเจ้าสีรุงะโอะกะฮะจิมัง ศา...ขาปูยักษ์5วัน3คืนท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ XJ600 (23:55 – 08:00)ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – เมืองชิบะ – เทศกาลชมดอกทิวลิป SAKURA TULIP FESTA – เมืองยามานาชิ – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก – ออนเซ็น + ขาปูยักษ์จุดชมวิวชั้น 5 ภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – พิธีชงชาญี่ปุ่น – กรุงโตเกียว – พระราชวังอิมพีเรียล (ด้านนอก) – ชมแมวยักษ์ 3 มิติ พร้อมช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ – เมืองนาริตะเมืองคามาคุระ – พระใหญ่ไดบุทสึ คามาคุระ – ถนนโคมาจิโดริ – ศาลเจ้าสึรุงะโอะกะ ฮะจิมัง – ย่านโอไดบะ – ห้างไดเวอร์ซิตี้ – เมืองนาริตะ – อิออน มอลล์ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ XJ601 (09:15 – 14:00)
เม.ษ. | 20~24

ราคา 29,888
ญี่ปุ่น OSAKA KYOTO TAKAYAMA SAKURA 5D 3N BY XJ

OSAKA KYOTO TAKAYAMA SAKURA 5D... ญี่ปุ่น

MORE
5 วัน 3 คืน

ไฮไลท์!! อลังการไฟล้านดวง ณ หมูบ้านนาบานะ โนะ ซาโตะ ชม หมู่บ้านมรดกโลกการันตีโดย UNESCO ณ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ศาลเจ้าเฮอัน สามสายน้ำศักดิ์สิทธิ์ แห่งเกียวโต เดินชิว เมืองเก่าทาคาย...-5 วัน 3 คืน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ XJ612 (00:55 – 08:40)ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ โอซาก้า – เมืองเกียวโต – วัดกินคะคุจิ หรือ วัดเงิน – ถนนสายนักปราชญ์ – เมืองนาโกย่า – ชมงานประดับไฟฤดูหนาว ณ หมู่บ้านนาบานะโนะ ซาโตะเมืองนาโกย่า – เมืองกุโจฮาจิมัง – หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายามะ – ถนนซันมาจิซูจิ – เมืองนาโกย่าเมืองนาโกย่า – เมืองเกียวโต – ศาลเจ้าเฮอัน – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น – เมืองโอซาก้า – เอ็กซ์โปซิตี้ – ช้อปปิ้งชินไซบาชิท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ โอซาก้า – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ XJ613 (09:50 – 13:50)
เม.ษ. | 20~24 21~25 22~26 23~27 24~28

ราคา 28,888
ญี่ปุ่น OSAKA KYOTO MATSUMOTO JAPAN ALPS 6D4N BY XJ

OSAKA KYOTO MATSUMOTO JAPAN AL... ญี่ปุ่น

MORE
6 วัน 4 คืน

ไฮไลท์!! สัมผัสกำแพงหิมะขนาดมหึมา ณ เทือกเขาแอลป์แห่งญี่ปุ่น เขื่อนคุโรเบะ เขื่อนยักษ์กั้นน้ำที่ใหญ่มหึมาที่สุดของประเทศญี่ปุ่น ชม หมู่บ้านมรดกโลกการันตีโดย UNESCO ณ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ สักการะสิ่งศักดิ์สิ...-6 วัน 4 คืนท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ XJ612 (00:55 – 08:40)ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ โอซาก้า – เมืองเกียวโต – วัดคิโยมิสึเดระ – ย่านฮิกาชิยาม่า – เมืองคานาซาว่าเมืองคานาซาว่า – สถานีทาเทยามะ – Japan Alps ถนนสายอัลไพน์ทาเทยาม่า – กำแพงหิมะ – เขื่อนคุโรเบะ – สถานีโองิซาวะ – เมืองมัตสึโมโตะเมืองมัตสึโมโตะ – เมืองทาคายามะ – ย่านซันมาจิซูจิ – เมืองกิฟุ หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ – เมืองนาโกย่า – ย่านซาคาเอะเมืองนาโกย่า – เมืองเกียวโต – ศาลเจ้าเฮอัน – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น – เมืองโอซาก้า – เอ็กซ์โปซิตี้ – ช้อปปิ้งชินไซบาชิท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ โอซาก้า – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ XJ613 (09:50 – 13:50)
เม.ษ. | 20~25 21~26 22~27
พ.ค. | 05~10
มีทั้งหมด 11 ช่วงเวลาเดินทาง

ราคา 35,888
ญี่ปุ่น JAPAN ALPS SNOW WALL NAGOYA OSAKA 7D 5N โดยสายการบินไทย [TG]

JAPAN ALPS SNOW WALL NAGOYA OS... ญี่ปุ่น

MORE
7 วัน 5 คืน7 วัน 5 คืน

เส้นทางสายอัลไพน์ทาเทยาม่า – กำแพงหิมะ - เขื่อนคุโรเบะ พักโรงแรมในโอซาก้า 3 คืน / พักออนเซ็น 2 คืน ทาคายาม่า – ชิราคาวาโกะ - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - วัดคัตสึโอจิ(วัดดารูมะ) – ปราสาทโอซาก้า - ศาลเจ้านัมบะ ยา...-7 วัน 5 คืน กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – นาโกย่า (สนามบินซูบุเซ็นแทร์) (TG644 : 00.05-07.30)นาโกย่า (สนามบินชูบุเซ็นแทร์) – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - เมืองทาคายาม่า – เมืองเก่าทาคายาม่า – สะพานนากะบาชิ - ผ่านชมทาคายาม่า จินยะ - แช่น้ำแร่ธรรมชาติเขื่อนคุโรเบะ - เมืองโทยาม่า - เส้นทางสายอัลไพน์ทาเทยาม่า – กำแพงหิมะ - เมืองอิชิกาวะ แช่น้ำแร่ธรรมชาติเมืองชิกะ – ศาลเจ้าชิราฮิเงะ – ทะเลสาบบิวะ – เสาโทริอิ - เกียวโต - กิจกรรมชงชา – มิตซุย เอาท์เล็ท พาร์ค คาโดมะ - โอซาก้าวัดคัตสึโอจิ(วัดดารูมะ) – ปราสาทโอซาก้า(ด้านนอก) - ช้อปปิ้งชินไซบาชิอิสระท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ ในโอซาก้า หรือซื้อทัวร์เสริม UNIVERSAL STUDIOS JAPANตลาดคุโรมง - ศาลเจ้านัมบะ ยาซากะ – ช้อปปิ้งอิออน มอลล์ริงกุ เซ็นนัน – โอซาก้า (สนามบินคันไซ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG673 : 17.35-21.25)
เม.ษ. | 23~28

ราคา 66,900
หน้า: 1

  1. เข้าสู่ระบบ
  2. สมัครสมาชิก