ทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ทั้งหมด 7 รายการ, ช่วงเวลา 72 พีเรียด

ญี่ปุ่น มหัศจรรย์...JAPAN อิบารากิ ฟูจิ โตเกียว

มหัศจรรย์...JAPAN อิบารากิ ฟูจ... ญี่ปุ่น

MORE
5 วัน 3 คืน

ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี ทุ่งดอกโคเซีย5 วัน 3 คืนกรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ • พระพุทธรูปอุชิคุไดบุทสึ • สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ปาร์คภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 • กระเช้าคาจิ คาจิ • ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว • หมู่บ้านนํ้าใสโอชิโนะฮัคไค ช้อปปิ้งชินจูกุวัดอาซากุสะ • ถนนนาคามิเสะ • จุดถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี • ตลาดปลาสึกิจิ • ห้าแยกชิบูย่าโอไดบะ • สะพานสายรุ้ง • เทพีเสรีภาพจำลองวัดนาริตะซันชินโชจิ • ถนนโอโมเตะซังโดะ • ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
ต.ค. | 11~15 12~16
ธ.ค. | 01~05

ราคา 42,999
ญี่ปุ่น ฮอกไกโด HOKKAIDO SEASON CHANGE

ฮอกไกโด HOKKAIDO SEASON CHANGE ญี่ปุ่น

MORE
6 วัน 4 คืน

ชมความโรแมนติกใบไม้เปลี่ยนสี บนเกาะฮอกไกโด6 วัน 4 คืนท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสนามบินชิโตเซะ – ม.ฮอกไกโด(ใบไม้เปลี่ยนสี) – หมู่บ้านราเมง – อาซาฮิกาว่า – ไอซ์พาวิเลี่ยน – โซอุนเคียวภูเขาคุโรดาเกะ – น้าตกริวเซย์ – น้าตกกิงกะ – บิเอะ – ถนนสายพาโรราม่า – บ่อสีน้าเงิน - ฟาร์มชิกิไซโนะโอกะ – โทมิตะ ฟาร์ม – ฟุราโน่ มาร์เซ่เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – นาฬิกาไอน้า – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว – ช้อปปิ้งถนนซาไคมาจิ- โรงงานช๊อกโกแลต – โนโบริเบ็ทสึ – หุบเขานรก – ช้อปปิ้งโกคุราคุภูเขาไฟโชวะ – นั่งกระเช่าขึ้นชมวิวบนยอดเขาอุสุซัน – หมีสีน้าตาล – ไอนุ อุโปะโปย (หมู่บ้านไอนุ) – พิพิธภัณฑ์เบียร์ นั่งชมเมืองซัปโปโร – ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ+ซูซูกิโนะ
ต.ค. | 27~01 31~05
พ.ย. | 03~08
มีทั้งหมด 8 ช่วงเวลาเดินทาง

ราคา 79,900
ญี่ปุ่น โอซาก้า Universal Studio & Disneyland

โอซาก้า Universal Studio & Dis... ญี่ปุ่น

MORE
6 วัน 4 คืน

สนุกกันสุดมันกับ Universal Studio & Disneylandท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สนามบินโอซาก ้า – ปราสาทโอซาก ้า – ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน – ช ้อปปิ้งชินไซบาชิ & โดทงโบริเมืองนารา – วัดโทไดจิ – เมืองเกียวโต – วัดคินคะคุจิ(ปราสาททอง) – วัดคิโยมิสี – นั่งรถไฟชินคันเซน - ทะเลสาบฮามานะโกะ(ทะเลสาบปลาไหล) – คาวาคูชิโกะ ภูเขาไฟฟูจิ – ชมทะเลสาบ ฮาโกเน่(ล่องเรือโจรสลัด) – โอวาคุดานิ(นั่งกระเช ้า) – สวนสันติภาพ – โกเท็มบะ เอ ้าท์เล็ต – โตเกียว – ช ้อปปิ้งชินจูกุวัดอาซากุสะ – โตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรือเลือกเป็น โตเกียวดิสนีย์ซี (สนุกเต็มวัน) – เมืองนาริตะวัดนาริตะซัน – ช ้อปปิ้ง เอออน – สนามบิน นาริตะ – กรุงเทพฯ
ต.ค. | 08~13 14~19 18~23 20~25 22~27 ...
พ.ย. | 03~08
มีทั้งหมด 20 ช่วงเวลาเดินทาง
มีทั้งหมด 20 ช่วงเวลาเดินทาง

ราคา 71,900
ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต นารา ฟูจิ ARIGATOU SEASON CHANGE 6D/4N

โอซาก้า เกียวโต นารา ฟูจิ ARIG... ญี่ปุ่น

MORE
6 วัน 4 คืน

ชมใบไม้เปลี่ยนสี บนเส้นทาง Osaka-Kyoto-Nara-Fuji-Tokyo ประเทศญี่ปุ่น6 วัน 4 คืนสนามบินโอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – เกียวโต – วัดคินคะคุจิ(ปราสาททอง)-วัดคิโยมิสี – ถนนกิออง – ชมหอคอยเกียวโตอาราชิยาม่า – นั่งรถไฟซากาโน่ – ป่าไผ่ – วัดเทนริวจิ – สะพานโทเก็ตสึเคียว – นารา วัดคิโยมิสี – ถนนกิออง – ชมหอคอยเกียวโต-วัดโทไดจิ – นาโกย่า – ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะนั่งรถไฟชินคันเซน – ทะเลสาปปลาไหล – ชมทะเลสาบ ฮาโกเน่(ล่องเรือโจรสลัด) – โอวาคุดานิ(นั่งกระเช้า) – สวนสันติภาพ – ช้อปปิ้งโกเท็มบะ เอ้าท์เล็ตโอชิโนะอัคไค – ภูเขาไฟฟูจิ – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – โตเกียว สกายทรี(ถ่ายรูป) – ช้อปปิ้ง ชินจูกุตลาดปลาสึกิจิ(Outer Market) – ย่านชิบุยะ – ย่านฮาราจูกุ – โอไดบะ – Diver City Tokyo Plaza+ถ่ายภาพBig Gundum-Aqua city และ Decks – สนามบิน ฮาเนดะ – กรุงเทพฯ
ต.ค. | 18~24 20~26 21~27 24~30 25~31 ...
พ.ย. | 08~14
มีทั้งหมด 16 ช่วงเวลาเดินทาง
มีทั้งหมด 16 ช่วงเวลาเดินทาง

ราคา 68,900
ญี่ปุ่น คิวชู SHIAWASE KYUSHU AUTUMN 6D/4N

คิวชู SHIAWASE KYUSHU AUTUMN 6... ญี่ปุ่น

MORE
6 วัน 4 คืน

ท่องแดนใต้ สัมผัสแหล่งน้าแร่ สนุกกับ Huis Ten Bosch ประเทศญี่ปุ่น6 วัน 4 คืนท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสนามบินฟูกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – หมู่บ้านยูฟุอิน – เบปปุ – บ่อน้าแร่จิโคกุเมงูริเที่ยวเต็มวันกับสวนสนุก HUIS TEN BOSCH (See The Kingdom of Lights และ พักในสวนสนุก)ศาลเจ้ายูโทกุ อินะริ – คาแนลซิตี้ มอลล์ – ช้อปปิ้งย่าน เทนจิน – ย่านนาคาสึอิจโจเมะกุโอกะ – กรุงเทพฯ
พ.ย. | 01~06 04~09 05~10 11~16 12~17 ...
ธ.ค. | 02~07
มีทั้งหมด 13 ช่วงเวลาเดินทาง
มีทั้งหมด 13 ช่วงเวลาเดินทาง

ราคา 59,900
ญี่ปุ่น ARIGATOU JAPAN TOUR 6 วัน 4 คืน

ARIGATOU JAPAN TOUR 6 วัน 4 คื... ญี่ปุ่น

MORE
ุ6 วัน 4 คืน

โอซาก้าุ6 วัน 4 คืนกรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิสนามบินโอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า – ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ & โดทงโบริเมืองนารา – วัดโทไดจิ – เมืองเกียวโต – วัดคินคะคุจิ(ปราสาททอง) – วัดคิโยมิสี – นั่งรถไฟชินคันเซน – ทะเลสาบฮามานะโกะ(ทะเลสาบปลาไหล) – คาวาคูชิโกะภูเขาไฟฟูจิ – ชมทะเลสาบ ฮาโกเน่(ล่องเรือโจรสลัด) – โอวาคุดานิ(นั่งกระเช้า) – สวนสันติภาพ – ช้อปปิ้งโกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุพระราชวัง อิมพีเรียล – วัดอาซากุสะ – โตเกียว สกายทรี(ถ่ายรูป) – ช้อปปิ้ง อากิฮาบาระ – ศาลเจ้าเมจิ – ช้อปปิ้ง ฮาราจูกุ – เมืองโอไดบะ – ช้อปปิ้ง Aqua City & Decks
ส.ค. | 18~23 25~30
ก.ย. | 08~13
มีทั้งหมด 6 ช่วงเวลาเดินทาง

ราคา 64,900
ญี่ปุ่น ARIGATOU JAPAN OSAKA-TOKYO 6D/4N Program (B) by TG

ARIGATOU JAPAN OSAKA-TOKYO 6D/... ญี่ปุ่น

MORE
6 วัน 4 คืน

กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิสนามบินโอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า – ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ & โดทงโบริเมืองนารา – วัดโทไดจิ – เมืองเกียวโต – วัดคินคะคุจิ(ปราสาททอง) – วัดคิโยมิสี – นั่งรถไฟชินคันเซน – ทะเลสาบฮามานะโกะ(ทะเลสาบปลาไหล) – คาวาคูชิโกะภูเขาไฟฟูจิ – ชมทะเลสาบ ฮาโกเน่(ล่องเรือโจรสลัด) – โอวาคุดานิ(นั่งกระเช้า) – สวนสันติภาพ – ช้อปปิ้งโกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุโตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรือเลือกเป็น โตเกียวดิสนีย์ซี (สนุกเต็มวัน) – เมืองนาริตะ
ส.ค. | 18~23 25~30
ก.ย. | 08~13
มีทั้งหมด 6 ช่วงเวลาเดินทาง

ราคา 65,900
หน้า: 1

  1. เข้าสู่ระบบ
  2. สมัครสมาชิก