เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

ชื่อบริษัท : SB VACACTION
ใบอนุญาต ธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ : 11/10901
ทุนจดทะเบียน : 5 ล้านบาท
เปิดดำเนินการ : 4 มิถุนายน 2556
ที่ตั้ง :
888/9 หมู่บ้านพรีเมียมเพลส 3 (เอกมัย-รามอินทรา) แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์   021143564
โทรสาร   021143564
email : sales@sbvacation.co.th
website : www.sbvacation.co.th
ผู้บริหาร : นายสมบัติ ละมุล (กรรมการผู้จัดการ) ประสบการณ์ ทำงาน ด้าน การท่องเที่ยว โรงแรม และสายการบิน มากกว่า 18 ปี 
นโยบายหลัก : บริการลูกค้าให้ใด้รับความพึงพอใจสูงสุด 

  021143564

บริการของเรา

 • จัดนำเที่ยวในต่างประเทศ
 • จัดทัวร์กรุ๊ปเหมาเป็นหมู่คณะทั้งภายใน และต่างประเทศ
 • รับจองห้องพัก โรงแรมทั่วโลกจำหน่ายตั๋วเครื่องบินทั้งตั๋วเดี่ยว
 • ตั๋วกรุ๊ปทั้งในและต่างประเทศ
 • ให้คำปรึกษา เรื่องประกันการเดินทางในต่างประเทศ
 • บริการรถเช่า รถตู้ รถบัส เป็นต้น
 • บริการให้คำปรึกษา ด้านวีซ่า
 • Company Vision Mission Value

  วิสัยทัศน์

  เป็นผู้นำเรื่องการเดินทางและท่องเที่ยวที่ครบวงจร ด้วยคุณภาพและบริการระดับพรีเมี่ยม

  พันธกิจ

 • สร้างความสุขและความประทับใจแก่ลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ
 • เสริมสร้างองค์กรให้มีมาตรฐานการบริการ และรักษาคุณภาพที่ดีเลิศอย่างยั่งยืน
 • ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและคำนึงถึงความสุขในการทำงานเป็นสำคัญ

 • ค่านิยม

 • Customer First มุ้งเน้นความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • Service Excellence มีใจรักบริการและส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า
 • Working Harmony ร่วมกันทำงานเป็นทีม เพื่อบรรลุเป้าหมายเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

 • ผลงานของเรา

  VDO

  1. เข้าสู่ระบบ
  2. สมัครสมาชิก