• คิวชู SHIAWASE KYUSHU AUTUMN 6D/4N

 • คิวชู SHIAWASE KYUSHU AUTUMN 6D/4N
 • ZEVN0086
 • 59,900
 • ท่องแดนใต้ สัมผัสแหล่งน้าแร่ สนุกกับ Huis Ten Bosch ประเทศญี่ปุ่น
 • 6 วัน 4 คืน
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • สนามบินฟูกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – หมู่บ้านยูฟุอิน – เบปปุ – บ่อน้าแร่จิโคกุเมงูริ
 • เที่ยวเต็มวันกับสวนสนุก HUIS TEN BOSCH (See The Kingdom of Lights และ พักในสวนสนุก)
 • ศาลเจ้ายูโทกุ อินะริ – คาแนลซิตี้ มอลล์ – ช้อปปิ้งย่าน เทนจิน – ย่านนาคาสึอิจโจเมะ
 • กุโอกะ – กรุงเทพฯ
 • ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
วันที่ 1 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูม
วันที่ 2 : สนามบินฟูกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – หมู่บ ้านยูฟุอิน – เบปปุ – บ่อนํ้าแร่จิโคกุเมงูริ
วันที่ 3 : เที่ยวเต็มวันกับสวนสนุก HUIS TEN BOSCH (See The Kingdom of Lights และ พักในสวนสนุก)
วันที่ 4 : ศาลเจ้ายูโทกุ อินะริ – คาแนลซิตี้ มอลล์ – ช ้อปปิ้งย่าน เทนจิน – ย่านนาคาสึอิจโจเมะ
วันที่ 5 : กุโอกะ – กรุงเทพฯ

ช่วงเวลาเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่
i(พักคู่)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 2คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พักคู่)
ผู้ใหญ่
i(พักเดี่ยว)สำหรับท่านที่ต้องการความเป็นส่วนตัว ต้องการพักคนเดียวในห้อง

(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
i(พัก 3คน)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 3คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พัก 3คน)
เด็ก
i(มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็กนอนห้องเดียวกันกับผู้ใหญ่ และต้องการเพิ่มเตียงเสริม

(มีเตียง)
เด็ก
i(ไม่มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็ก นอนห้องเดียวกันร่วมกับเตียงผู้ใหญ่

(ไม่มีเตียง)
รับได้ จอง

1 พ.ย.65 - 6 พ.ย.65
59,90066,90059,90054,90049,900 16
จองทัวร์

4 พ.ย.65 - 9 พ.ย.65
59,90066,90059,90054,90049,900 16
จองทัวร์

5 พ.ย.65 - 10 พ.ย.65
59,90066,90059,90054,90049,900 16
จองทัวร์

11 พ.ย.65 - 16 พ.ย.65
59,90066,90059,90054,90049,900 16
จองทัวร์

12 พ.ย.65 - 17 พ.ย.65
59,90066,90059,90054,90049,900 16
จองทัวร์

18 พ.ย.65 - 23 พ.ย.65
59,90066,90059,90054,90049,900 16
จองทัวร์

25 พ.ย.65 - 30 พ.ย.65
59,90066,90059,90054,90049,900 16
จองทัวร์

26 พ.ย.65 - 1 ธ.ค.65
59,90066,90059,90054,90049,900 16
จองทัวร์

2 ธ.ค.65 - 7 ธ.ค.65
59,90066,90059,90054,90059,900 16
จองทัวร์

3 ธ.ค.65 - 8 ธ.ค.65
59,90066,90059,90054,90059,900 16
จองทัวร์

6 ธ.ค.65 - 11 ธ.ค.65
59,90066,90059,90054,90059,900 16
จองทัวร์

9 ธ.ค.65 - 14 ธ.ค.65
59,90066,90059,90054,90059,900 16
จองทัวร์

10 ธ.ค.65 - 15 ธ.ค.65
59,90066,90059,90054,90059,900 16
จองทัวร์
 1. เข้าสู่ระบบ
 2. สมัครสมาชิก