ตำนำนแห่งไคโร อเล็กซำนเดรีย 5 วัน 3 คืน บินโอมำนแอร์

 • ตำนำนแห่งไคโร อเล็กซำนเดรีย 5 วัน 3 คืน บินโอมำนแอร์

 • ตำนำนแห่งไคโร อเล็กซำนเดรีย 5 วัน 3 คืน บินโอมำนแอร์
 • EGYPT-LGT5D3N-WY
 • 37,988
 • *มหาปีามิด แห่งกีซ่า *ปีรามิดขั้นบันได *เมืองอเล็กซานเดรีย *หลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย *บุฟเฟต์บนเรืองล่องไปตามแม่น้ำไนล์
 • สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินไคโร อียิปต์
 • ไคโร กีซ่า มหาปิรามิด สฟิงซ์ เมมฟิส ซัคคาร่า ปิรามิดขั้นบันได – ล่องแม่น้าไนล์+Dinner
 • อเล็กซานเดรีย ป้อมปราการซิทาเดล หลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย เสาปอมเปย์
 • ไคโร พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ สุเหร่าโมฮัมหมัดอาลี ศูนย์กลางการทากระดาษปาปิรุส โรงงานผลิตหัวน้าหอม – ตลาดข่านเอลคาลิลิ
 • ไคโร – มัสกัต – กรุงเทพ ฯ
 • ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
มหาปีามิด แห่งกีซ่า
ปีรามิดขั้นบันได
เมืองอเล็กซานเดรีย
หลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย
บุฟเฟต์บนเรืองล่องไปตามแม่น้ำไนล์

ช่วงเวลาเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่
i(พักคู่)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 2คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พักคู่)
ผู้ใหญ่
i(พักเดี่ยว)สำหรับท่านที่ต้องการความเป็นส่วนตัว ต้องการพักคนเดียวในห้อง

(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
i(พัก 3คน)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 3คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พัก 3คน)
เด็ก
i(มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็กนอนห้องเดียวกันกับผู้ใหญ่ และต้องการเพิ่มเตียงเสริม

(มีเตียง)
เด็ก
i(ไม่มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็ก นอนห้องเดียวกันร่วมกับเตียงผู้ใหญ่

(ไม่มีเตียง)
รับได้ จอง

25 ก.ย.65 - 29 ก.ย.65
37,98842,88837,98837,98837,988 15
จองทัวร์

9 ต.ค.65 - 13 ต.ค.65
39,98844,88839,98839,98839,988 15
จองทัวร์

23 ต.ค.65 - 27 ต.ค.65
39,98844,88839,98839,98839,988 15
จองทัวร์
 1. เข้าสู่ระบบ
 2. สมัครสมาชิก