ตุรกี 8 วัน 5 คืน บินภายใน 1 เที่ยว TK

 • ตุรกี 8 วัน 5 คืน บินภายใน 1 เที่ยว TK

 • ตุรกี 8 วัน 5 คืน บินภายใน 1 เที่ยว TK
 • TUR-PF1DOM8D-TK
 • 38,988
 • รวมเดินทางสัมผัสความยิ่งใหญ่แห่งดินแดน 2 ทวีป เต็มอิ่มกับประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่และยาวนานของอาณาจักรออตโตมัน ชื่นชมความงามของธรรมชาติในรูปแบบ Bird eye view ณ เมืองคัปปาโดเกีย
 • กรุงเทพฯ
 • อิสตันบูล-สุเหร่าสีน้าเงิน-ฮิปโปโดรม-พระราชวังทอปกาปึ-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย-สไปส์มาร์เก็ต-ทักซิมสแควร์
 • ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส -เมืองชานัคคาเล่-ม้าไม้จาลองเมืองทรอย-เมืองไอยาวาลิค
 • เมืองชานัคคาเล่-เมืองคูซาดาสึ-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-บ้านพระแม่มารี-วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ-TURKISH DELIGHT
 • เมืองคูซาดาสึ-ปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองเฮียราโพลิส
 • เมืองปามุคคาเล่-เมืองคอนย่า-คัปปาโดเกีย-คาราวานซาราย-ระบาหน้าท้อง
 • คัปปาโดเกีย-นครใต้ดิน-Devrent Valley-ปล่องไฟนางฟ้า-หุบเขานกพิราบ-หุบเขาอุซิซาร์-เมืองอิสตันบลู – บินภายในประเทศกลับมายัง เมือง อิสตันบลู
 • กรุงเทพฯ
 • ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
รวมเดินทางสัมผัสความยิ่งใหญ่แห่งดินแดน 2 ทวีป เต็มอิ่มกับประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่และยาวนานของอาณาจักรออตโตมัน ชื่นชมความงามของธรรมชาติในรูปแบบ Bird eye view ณ เมืองคัปปาโดเกีย
 • แถมฟรี!! Key Ring Evil Eye เครื่องรางนาโชคของประเทศตุรกี ท่านละ 1 อัน
 • แถมฟรี!! Pomegrante Tea หรือ Apple Tea ชาท้องถิ่นคุณภาพที่ทามาจากทับทิม หรือ แอปเปิ้ลหอมชื่นใจ ท่านละ 1 กล่อง
(สงวนสิทธิ์สาหรับกรุ๊ปที่ออกเดินทาง 15 ท่านขึ้นไปเท่านั้น)
 • พักโรงแรมระดับ 4+5 ดาว ตลอดการเดินทาง
 • สุดชิค!!!! พักโรมแรมสไตล์ถ้า 1 คืน ที่เมืองคัปปาโดเกีย หมายเหตุ:กรณีห้องพักโรงแรมสไตล์ถ้าประยุกต์เต็ม ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเป็นโรงแรมเทียบเท่าระดับเดียวกัน ซึ่งสไตล์การตกแต่งอาจจะไม่เป็นสไตล์ถ้าประยุกต์ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บินตรงกับสายการบินประจาชาติ Turkish Airlines + บินภายใน 1 ครั้ง
 • FREE WIFI ON BUS ตลอดการเดินทาง!!!!

ช่วงเวลาเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่
i(พักคู่)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 2คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พักคู่)
ผู้ใหญ่
i(พักเดี่ยว)สำหรับท่านที่ต้องการความเป็นส่วนตัว ต้องการพักคนเดียวในห้อง

(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
i(พัก 3คน)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 3คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พัก 3คน)
เด็ก
i(มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็กนอนห้องเดียวกันกับผู้ใหญ่ และต้องการเพิ่มเตียงเสริม

(มีเตียง)
เด็ก
i(ไม่มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็ก นอนห้องเดียวกันร่วมกับเตียงผู้ใหญ่

(ไม่มีเตียง)
รับได้ จอง

9 ก.ย.65 - 16 ก.ย.65
38,98847,48838,98838,98838,988 15
จองทัวร์

6 ต.ค.65 - 13 ต.ค.65
42,98851,48842,98842,98842,988 24
จองทัวร์

12 ต.ค.65 - 19 ต.ค.65
42,98851,48842,98842,98842,988 24
จองทัวร์
 1. เข้าสู่ระบบ
 2. สมัครสมาชิก