บัลแกเรีย โรมาเนีย 8 วัน TK

 • บัลแกเรีย โรมาเนีย 8 วัน TK

 • บัลแกเรีย โรมาเนีย 8 วัน TK
 • ZEVN0076
 • 49,900
 • • เข้าชมพิพิธภัณฑ์แห่งชาติบัลแกเรีย • ชมวิหารอเล็กซานเดอร์ เนฟสกี • ชมโบสถ์เซนต์โซเฟีย • ชมอารามมรดกโลกรีล่า • ชมเมืองเก่าพลอฟดิฟ • โรงละครกลางแจ้ง • ชมปราสาทซารีเวทส์ • เข้าชมปราสาทคอร์วิน • เข้าชมปราสาทเปเลส • เข้าชมปราสาทแดร็กคูล่า • ชมโบสถ์ดำ เมืองบราซอฟ • ชมภายนอก “โบสถ์ดำ” เป็นโบสถ์สถาปัตยกรรมโกธิค • เข้าชมอาคารรัฐสภาใหญ่อันดับ 2 ของโลก • อิสระช้อปปิ้งที่กรุงบูคาเรสต์
 • 8 วัน 5 คืน
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - อิสตันบูล
 • อิสตันบูล – กรุงโซเฟีย – พิพิธภัณฑ์บัลแกเรีย - มหาวิหารอเล็กซานเดอร์ เนฟสกี
 • โซเฟีย – อารามรีล่า – พลอฟดิฟ – สุเหร่าโบราณ - โรงละครกลางแจ้ง
 • พลอฟดิฟ – ชมเมือง – เวลีโค ทาร์ โนโว – บูคาเรสต์(โรมาเนีย)
 • บูคาเรสต์ – ซินายา – เข้าชมปราสาทเปเลส – บราน – เข้าชมปราสาทแดร็กคูล่า
 • บราซอฟ – โบสถ์ดำ – บูคาเรสต์
 • บูคาเรสต์ – อาคารรัฐสภาใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก - ชมเมือง
 • อิสตันบูล - กรุงเทพฯ
 • ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
• เข้าชมพิพิธภัณฑ์แห่งชาติบัลแกเรีย
• ชมวิหารอเล็กซานเดอร์ เนฟสกี
• ชมโบสถ์เซนต์โซเฟีย
• ชมอารามมรดกโลกรีล่า
• ชมเมืองเก่าพลอฟดิฟ
• โรงละครกลางแจ้ง
• ชมปราสาทซารีเวทส์
• เข้าชมปราสาทคอร์วิน
• เข้าชมปราสาทเปเลส
• เข้าชมปราสาทแดร็กคูล่า
• ชมโบสถ์ดำ เมืองบราซอฟ
• ชมภายนอก “โบสถ์ดำ” เป็นโบสถ์สถาปัตยกรรมโกธิค
• เข้าชมอาคารรัฐสภาใหญ่อันดับ 2 ของโลก
• อิสระช้อปปิ้งที่กรุงบูคาเรสต์

ช่วงเวลาเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่
i(พักคู่)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 2คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พักคู่)
ผู้ใหญ่
i(พักเดี่ยว)สำหรับท่านที่ต้องการความเป็นส่วนตัว ต้องการพักคนเดียวในห้อง

(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
i(พัก 3คน)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 3คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พัก 3คน)
เด็ก
i(มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็กนอนห้องเดียวกันกับผู้ใหญ่ และต้องการเพิ่มเตียงเสริม

(มีเตียง)
เด็ก
i(ไม่มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็ก นอนห้องเดียวกันร่วมกับเตียงผู้ใหญ่

(ไม่มีเตียง)
รับได้ จอง

17 ก.ย.65 - 24 ก.ย.65
51,90063,90051,90051,90051,900 15
จองทัวร์

24 ก.ย.65 - 1 ต.ค.65
51,90063,90051,90051,90051,900 15
จองทัวร์

8 ต.ค.65 - 15 ต.ค.65
53,90065,90053,90053,90053,900 15
จองทัวร์

16 ต.ค.65 - 23 ต.ค.65
53,90065,90053,90053,90053,900 15
จองทัวร์

16 ต.ค.65 - 23 ต.ค.65
53,90065,90053,90053,90053,900 15
จองทัวร์

22 ต.ค.65 - 29 ต.ค.65
53,90065,90053,90053,90053,900 15
จองทัวร์

22 ต.ค.65 - 29 ต.ค.65
53,90065,90053,90053,90053,900 15
จองทัวร์

5 พ.ย.65 - 12 พ.ย.65
49,90061,90049,90049,90049,900 15
จองทัวร์

5 พ.ย.65 - 12 พ.ย.65
49,90061,90049,90049,90049,900 15
จองทัวร์

19 พ.ย.65 - 26 พ.ย.65
49,90061,90049,90049,90049,900 15
จองทัวร์

19 พ.ย.65 - 26 พ.ย.65
49,90061,90049,90049,90049,900 15
จองทัวร์

3 ธ.ค.65 - 10 ธ.ค.65
53,90065,90053,90053,90053,900 15
จองทัวร์

3 ธ.ค.65 - 10 ธ.ค.65
53,90065,90053,90053,90053,900 15
จองทัวร์

23 ม.ค.66 - 30 ม.ค.66
49,90061,90049,90049,90049,900 15
จองทัวร์

23 ม.ค.66 - 30 ม.ค.66
49,90061,90049,90049,90049,900 15
จองทัวร์

4 ก.พ.66 - 11 ก.พ.66
49,90061,90049,90049,90049,900 15
จองทัวร์

4 ก.พ.66 - 11 ก.พ.66
49,90061,90049,90049,90049,900 15
จองทัวร์

11 ก.พ.66 - 18 ก.พ.66
49,90061,90049,90049,90049,900 15
จองทัวร์

11 ก.พ.66 - 18 ก.พ.66
49,90061,90049,90049,90049,900 15
จองทัวร์

4 มี.ค.66 - 11 มี.ค.66
49,90061,90049,90049,90049,900 15
จองทัวร์

4 มี.ค.66 - 11 มี.ค.66
49,90061,90049,90049,90049,900 15
จองทัวร์

18 มี.ค.66 - 25 มี.ค.66
49,90061,90049,90049,90049,900 15
จองทัวร์

18 มี.ค.66 - 25 มี.ค.66
49,90061,90049,90049,90049,900 15
จองทัวร์
 1. เข้าสู่ระบบ
 2. สมัครสมาชิก