ปารีสในฝัน 6 วัน 4 คืน โดยโอมานแอร์ (WY)

 • ปารีสในฝัน 6 วัน 4 คืน โดยโอมานแอร์ (WY)

 • ปารีสในฝัน 6 วัน 4 คืน โดยโอมานแอร์ (WY)
 • EU-FRANCE-6D4N-WY
 • 49,988
 • เที่ยวครบทุกไฮไลท์ เข้าชมพระราชวังแวร์ซาย ล่องเรือบาโตมูช พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ หอไอเฟล-จัตตุรัสคองคอร์ด ประตูชัยฝรั่งเศส โบสถ์แซงชาเปล พระราชวังลุกซองบูร์ มหาวิหารซาเครเกอร์ ชอปปิ้งจุกๆ ถนนชองเอลิเซ่ ร้านปลอดภาษี BENLUX แกลเลอรี่ลาฟาแยตต์ ห้าง LASAMARITALNE ลาวัลเล่เอาท์เล็ท
 • 6 วัน 4 คืน
 • สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนานาชาติมัสกัต – สนามบิน ปารีสชาร์ลเดอโกล์ (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
 • ปารีส - พระราชวังแวร์ซาย -ล่องเรือบาโตมูช ร้านปลอดภาษีBENLUX ถนนชองเอลิเซ่
 • เที่ยวชมเมืองปารีส - พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ - หอไอเฟล - จัตตุรัส คองคอร์ด - ประตูชัยฝรั่งเศส - ห้างแกลอรี่ลาฟาแยต
 • เกาะอีลเดอลาซิติ-ศาลาว่าการกรุงปารีส-โบสถ์แซงชาเปล พระราชวังลุกซองบูร์- ห้าง ลาซามาริแตน
 • มงมาร์ต - มหาวิหารซาเครเกอร์ - ลาวัลเล่ย์เอาท์เลต สนามบินชาร์ลเดอโกล์- สนามบินมัสกัต (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
 • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
 • ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
เที่ยวครบทุกไฮไลท์
 • เข้าชมพระราชวังแวร์ซาย
 • ล่องเรือบาโตมูช 
 • พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์
 • หอไอเฟล-จัตตุรัสคองคอร์ด
 • ประตูชัยฝรั่งเศส
 • โบสถ์แซงชาเปล
 • พระราชวังลุกซองบูร์
 • มหาวิหารซาเครเกอร์

ชอปปิ้งจุกๆ
 • ถนนชองเอลิเซ่
 • ร้านปลอดภาษี BENLUX 
 • แกลเลอรี่ลาฟาแยตต์
 • ห้าง LASAMARITALNE
 • ลาวัลเล่เอาท์เล็ท

ช่วงเวลาเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่
i(พักคู่)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 2คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พักคู่)
ผู้ใหญ่
i(พักเดี่ยว)สำหรับท่านที่ต้องการความเป็นส่วนตัว ต้องการพักคนเดียวในห้อง

(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
i(พัก 3คน)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 3คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พัก 3คน)
เด็ก
i(มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็กนอนห้องเดียวกันกับผู้ใหญ่ และต้องการเพิ่มเตียงเสริม

(มีเตียง)
เด็ก
i(ไม่มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็ก นอนห้องเดียวกันร่วมกับเตียงผู้ใหญ่

(ไม่มีเตียง)
รับได้ จอง

21 ก.ย.65 - 26 ก.ย.65
49,98855,18849,98849,98846,988 24
จองทัวร์

7 ธ.ค.65 - 12 ธ.ค.65
49,98855,18849,98849,98846,988 24
จองทัวร์

28 ธ.ค.65 - 2 ม.ค.66
49,98855,18849,98849,98846,988 28
จองทัวร์
 1. เข้าสู่ระบบ
 2. สมัครสมาชิก