พรีเมี่ยม อิตาลีเหนือ 5 แคว้น 11 วัน QR

 • พรีเมี่ยม อิตาลีเหนือ 5 แคว้น 11 วัน QR

 • พรีเมี่ยม อิตาลีเหนือ 5 แคว้น 11 วัน QR
 • ZEVN0078
 • 122,900
 • •เซอมิโอเน่ / ล่องเรือทะเลสาบเกรดา •อุทยานโดโลไมต์ •นั่งกระเช้าชมวิว แอล์ป เดอ ซุสซิ •โบสถ์ซานต้า แมกดัลนา •เดินเที่ยวทะเลสาบเบรียส •คอร์ดิน่า ดิ เอมเพสโซ •นั่งกระเช้าริฟูจิโอ ฟาโลเรีย •เวนิส / เกาะบูราโน / เกาะเวนิส •นั่งเรือกอนโดล่าชมเมือง •ฟลอเรนซ์ •เกรฟ อิน เชียนติ •ชิมไวน์เชียนติ •Castello di Verrazzano •Fiorentina Beef Steak •ลา สเปเซีย •นั่งรถไฟชมหมู่บ้านทั้งห้า •ลงเรือสู่พอร์โตฟิโน •มิลาน •Serravalle Designer Outlet ****************
 • 11 วัน
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – โดฮา – มิลาน
 • มิลาน – เซอมิโอเน่ – ล่องเรือทะเลสาบเกรดา อุทยานโดโลไมต์ – โบลซาโน – ชมเมือง
 • โบลซาโน – โอร์ทิเซย – นั่งกระเช้าชมวิว แอล์ป เดอ ซุสซิ จุดชมวิวโบสถ์ซานต้า แมกดัลนา – เดินเที่ยวทะเลสาบเบรียส – คอร์ดิน่า ดิ เอมเพสโซ
 • คอร์ติน่า – คอร์ดิน่า ดิ เอมเพสโซ – นั่งกระเช้าริฟูจิโอ ฟาโลเรีย ชมเมือง – ทะเลสาบมิซูริน่า – เวนิส
 • เวนิส – นั่งเรือเกาะบูราโน – เกาะเวนิส – ชมจตุรัสซานมาร์โค นั่งเรือกอนโดล่าชมเมือง – สะพานเรียลอัลโต้ – สปาเก๊ตตี้ “ล็อบสเตอร์” – ฟลอเรนซ์
 • ฟลอเรนซ์ – เกรฟ อิน เชียนติ – ชิมไวน์เชียนติ Castello di Verrazzano – ฟลอเรนซ์ – เดินชมเมือง – จัตุรัสไมเคิลแองเจโล – ช้อปปิ้ง
 • ฟลอเรนซ์ – เส้นทางโรแมนติก แห่ง ทัสคานี มอนเตริคจิเน่ – เซียน่า – ซานจีมิญญาโน – ลา สเปเซีย
 • ลา สเปเซีย – นั่งรถไฟชมหมู่บ้านทั้งห้า ลงเรือสู่พอร์โตฟิโน – มิลาน
 • มิลาน – ป้อมซฟอร์ซ่า – จัตุรัสดูโอโม – ช้อปปิ้ง
 • ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
เดินทางสู่เทือกเขาโดโลไมท์ เส้นทางธรรมชาติ ความงามแห่งขุนเขาอิตาลี

ราคารวม
•วีซ่าและบริการยื่นวีซ่า
•ค่าทิปพนักงานบริการและพนักงานขับรถ
•น้ำดื่มวันละ 1 ขวด
•พนักงานยกกระเป๋า

ช่วงเวลาเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่
i(พักคู่)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 2คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พักคู่)
ผู้ใหญ่
i(พักเดี่ยว)สำหรับท่านที่ต้องการความเป็นส่วนตัว ต้องการพักคนเดียวในห้อง

(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
i(พัก 3คน)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 3คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พัก 3คน)
เด็ก
i(มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็กนอนห้องเดียวกันกับผู้ใหญ่ และต้องการเพิ่มเตียงเสริม

(มีเตียง)
เด็ก
i(ไม่มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็ก นอนห้องเดียวกันร่วมกับเตียงผู้ใหญ่

(ไม่มีเตียง)
รับได้ จอง

9 ก.ย.65 - 18 ก.ย.65
122,900155,800122,900122,900122,900 15
จองทัวร์

23 ก.ย.65 - 2 ต.ค.65
122,900155,800122,900122,900122,900 15
จองทัวร์

7 ต.ค.65 - 16 ต.ค.65
122,900155,800122,900122,900122,900 15
จองทัวร์

21 ต.ค.65 - 30 ต.ค.65
122,900155,800122,900122,900122,900 15
จองทัวร์
 1. เข้าสู่ระบบ
 2. สมัครสมาชิก