มหัศจรรย์...อินเดีย ชมเมืองชัยปุระ นครสีชมพู 4 วัน 2 คื...

 • มหัศจรรย์...อินเดีย ชมเมืองชัยปุระ นครสีชมพู 4 วัน 2 คืน

 • มหัศจรรย์...อินเดีย ชมเมืองชัยปุระ นครสีชมพู 4 วัน 2 คืน
 • BT-IND32_FD_SEP-DEC 2022 JAIPUR AGRA
 • 22,999
 • ชมเมืองชัยปุระ -นครสีชมพู
 • 4 วัน 2 คืน
 • ดอนเมือง กรุงเทพฯ • ชัยปุระ
 • พระราชวังสายลม • นั่งรถจีปขึ้นแอมเบอร์ ฟอร์ท • พระราชวังกลางนํ้า • CITY PALACE
 • ทัช มาฮาล • อัครา ฟอร์ท • แชนด์ เบารี • วัดพระพิฆเนศ • สนามบินชัยปุระ
 • สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
 • ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

ช่วงเวลาเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่
i(พักคู่)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 2คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พักคู่)
ผู้ใหญ่
i(พักเดี่ยว)สำหรับท่านที่ต้องการความเป็นส่วนตัว ต้องการพักคนเดียวในห้อง

(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
i(พัก 3คน)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 3คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พัก 3คน)
เด็ก
i(มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็กนอนห้องเดียวกันกับผู้ใหญ่ และต้องการเพิ่มเตียงเสริม

(มีเตียง)
เด็ก
i(ไม่มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็ก นอนห้องเดียวกันร่วมกับเตียงผู้ใหญ่

(ไม่มีเตียง)
รับได้ จอง

9 ก.ย.65 - 12 ก.ย.65
22,99926,49922,99922,99921,999 11
จองทัวร์

23 ก.ย.65 - 26 ก.ย.65
22,99926,49922,99922,99921,999 25
จองทัวร์

7 ต.ค.65 - 10 ต.ค.65
23,99927,49923,99923,99922,999 25
จองทัวร์

12 ต.ค.65 - 15 ต.ค.65
24,99928,49924,99924,99923,999 25
จองทัวร์

14 ต.ค.65 - 17 ต.ค.65
23,99927,49923,99923,99922,999 25
จองทัวร์

2 ธ.ค.65 - 5 ธ.ค.65
25,99929,49925,99925,99924,999 25
จองทัวร์

9 ธ.ค.65 - 12 ธ.ค.65
25,99929,49925,99925,99924,999 25
จองทัวร์
 1. เข้าสู่ระบบ
 2. สมัครสมาชิก