• มหัศจรรย์...อินเดีย ไหว้พระพิฆเนศ 10 องค์ มหาเทพแห่งความสำเร็จ บิน SL 6 วัน 4 คืน

 • มหัศจรรย์...อินเดีย ไหว้พระพิฆเนศ 10 องค์ มหาเทพแห่งความสำเร็จ บิน SL 6 วัน 4 คืน
 • BT-IND24_SL
 • 27,999
 • ทำพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ภายในวัด *สักการะพระพิฑเนศครบ 10 องค์ *ประกันโควิด
 • 6 วัน 4 คืน
 • ดอนเมือง กรุงเทพฯ • มุมไบ
 • เมืองมุมไบ • วัดสิทธิวินายัก • เมืองมหัต • เทวสถานศรีวรทาวินายัก • เมืองปูเน่
 • ปูเน่ • เทอูร์ • เทวสถานศรีจินดามณี • โมเรกาวน์ • เทวสถานศรีมยุเรศวร • สิทธิเทก • เทวสถานศรีสิธิวินายกะ • เมืองปูเน่
 • รันยันกาวน์ • โอซาร์ • วัดศรีวิฆเนศวา • เลนยาตรี • วัดศรีคีรีจัตมา • ปูเน่
 • ปูเน่ • วัดศรีมันต์ ดั๊กดูเศรษฐ์ ฮาลไว คณาปติ • เมืองปาลี • เทวสถานศรีบัลลาเลศวา • มุมไบ • ประตูสู่อินเดีย • วัดพระแม่ลักษมี • สนามบินมุมไบ
 • ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

ช่วงเวลาเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่
i(พักคู่)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 2คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พักคู่)
ผู้ใหญ่
i(พักเดี่ยว)สำหรับท่านที่ต้องการความเป็นส่วนตัว ต้องการพักคนเดียวในห้อง

(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
i(พัก 3คน)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 3คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พัก 3คน)
เด็ก
i(มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็กนอนห้องเดียวกันกับผู้ใหญ่ และต้องการเพิ่มเตียงเสริม

(มีเตียง)
เด็ก
i(ไม่มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็ก นอนห้องเดียวกันร่วมกับเตียงผู้ใหญ่

(ไม่มีเตียง)
รับได้ จอง

30 ส.ค.65 - 5 ก.ย.65
27,99933,99927,99927,99926,999 7
จองทัวร์

7 ก.ย.65 - 12 ก.ย.65
28,99934,99928,99928,99927,999 7
จองทัวร์

14 ก.ย.65 - 19 ก.ย.65
27,99933,99927,99927,99926,999 13
จองทัวร์

21 ก.ย.65 - 26 ก.ย.65
28,99934,99928,99928,99927,999 15
จองทัวร์

28 ก.ย.65 - 3 ต.ค.65
28,99934,99928,99928,99927,999 15
จองทัวร์

5 ต.ค.65 - 10 ต.ค.65
28,99934,99928,99928,99927,999 15
จองทัวร์

12 ต.ค.65 - 17 ต.ค.65
30,99936,99930,99930,99929,999 15
จองทัวร์

19 ต.ค.65 - 24 ต.ค.65
30,99936,99930,99930,99929,999 15
จองทัวร์
 1. เข้าสู่ระบบ
 2. สมัครสมาชิก