สวิตเซอร์แลนด์ - ฝรั่งเศส 8วัน 6คืน โดยสายการบิน Swiss ...

  • สวิตเซอร์แลนด์ - ฝรั่งเศส 8วัน 6คืน โดยสายการบิน Swiss Air (LX)

  • สวิตเซอร์แลนด์ - ฝรั่งเศส 8วัน 6คืน โดยสายการบิน Swiss Air (LX)
  • ๋ZGSIN-2401UB
  • 103,999
  • ซูริค – เมืองซุก – นั่งรถไฟไต่เขาริกิ – ลูเซิร์น - กรุงเบิร์น - ยอดเขาจุงเฟรา – อินเทอร์ลาเก้น - มองเทรอซ์ – เจนีวา – อานน์ซี – ชาโมนิกซ์ - ยอดเขามงต์บลังก์ - เอเวียง – ล่องเรือทะเลสาบเจนีวาสู่เมืองโลซานส์
  • 8 วัน 5 คืน
  • ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
  • เที่ยวเมือง : Annecy (อานน์ซี) Geneva (เจนีวา) Interlaken (อินเตอร์ลาเคน) Zurich (ซูริค) Lucerne (ลูเซิร์น) Bern (เบิร์น) Zug (ซูก) Montreux (มองเทรอซ์)

ช่วงเวลาเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่
i(พักคู่)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 2คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พักคู่)
ผู้ใหญ่
i(พักเดี่ยว)สำหรับท่านที่ต้องการความเป็นส่วนตัว ต้องการพักคนเดียวในห้อง

(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
i(พัก 3คน)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 3คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พัก 3คน)
เด็ก
i(มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็กนอนห้องเดียวกันกับผู้ใหญ่ และต้องการเพิ่มเตียงเสริม

(มีเตียง)
เด็ก
i(ไม่มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็ก นอนห้องเดียวกันร่วมกับเตียงผู้ใหญ่

(ไม่มีเตียง)
รับได้ จอง

17 พ.ค.67 - 24 พ.ค.67
103,999122,899103,999103,999103,999 15
จองทัวร์

17 พ.ค.67 - 24 พ.ค.67
103,999122,899103,999103,999103,999 15
จองทัวร์
  1. เข้าสู่ระบบ
  2. สมัครสมาชิก