สิงหาพาแม่เที่ยว อันยอง...โซล โซล โซล 5วัน3คืน

 • สิงหาพาแม่เที่ยว อันยอง...โซล โซล โซล 5วัน3คืน

 • สิงหาพาแม่เที่ยว อันยอง...โซล โซล โซล 5วัน3คืน
 • ZEVN0085
 • 34,888
 • เดินทางโดยสายการบิน ระดับ 5 ดาว ASIANA AIRLINES น้ำหนักกระเป๋า 23 กก. พร้อมอาหารร้อนบนเครื่อง พักโรงแรมในโซล 3 คืน !! เยี่ยมชม เกาะนามิ WINTER LOVE SONG สะพานกระจก โซยังกัง SKY WALK พระราชวังเคียงบ็อค ชมความงาม ป้อมฮวาซอง มรดกโลก สวนสนุกใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้ EVERLAND สัมผัส หอคอยโซล ทาวเวอร์ (ไม่รวมลิฟต์) เยี่ยมชมคลองชองเกชอน จัตุรัสควังฮวามุน ช้อปปิ้งย่านดัง ทงแทมุน เมียงดง ฮงแด
 • สนามบินสุวรรณภูมิ – เกาหลีใต้
 • เกาะนามิ WINTER LOVE SONG – สะพานโซยังกัง SOYANGGANG SKY WALK
 • ป้อมฮวาซอง มรดกโลก – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – หอคอยโซลทาวเวอร์ (ไม่รวมลิฟต์) – ทงแดมุนดีไซน์ พลาซ่า - ร้านเครื่องสำอางค์ COSMETIC CENTER
 • ศูนย์โสม – RED RINE – พระราชวังเคียงบ็อคคุง – จัตุรัสกวางฮวามุน – คลองชองเกชอน – DUTY FREE – เมียงดง
 • ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู – ช้อปปิ้งฮงแด – สนามบินอินชอน
 • ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

ช่วงเวลาเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่
i(พักคู่)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 2คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พักคู่)
ผู้ใหญ่
i(พักเดี่ยว)สำหรับท่านที่ต้องการความเป็นส่วนตัว ต้องการพักคนเดียวในห้อง

(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
i(พัก 3คน)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 3คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พัก 3คน)
เด็ก
i(มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็กนอนห้องเดียวกันกับผู้ใหญ่ และต้องการเพิ่มเตียงเสริม

(มีเตียง)
เด็ก
i(ไม่มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็ก นอนห้องเดียวกันร่วมกับเตียงผู้ใหญ่

(ไม่มีเตียง)
รับได้ จอง

19 ส.ค.65 - 23 ส.ค.65
35,88843,78835,88835,88835,888 15
จองทัวร์

24 ส.ค.65 - 28 ส.ค.65
34,88842,78834,88834,88834,888 15
จองทัวร์

26 ส.ค.65 - 30 ส.ค.65
35,88843,78835,88835,88835,888 15
จองทัวร์

12 ต.ค.65 - 16 ต.ค.65
37,88845,78837,88837,88837,888 15
จองทัวร์

20 ต.ค.65 - 24 ต.ค.65
37,88845,78837,88837,88837,888 15
จองทัวร์
 1. เข้าสู่ระบบ
 2. สมัครสมาชิก