สเปน อันดอร์รา ฝรั่งเศส(ตอนใต้) (TK)

 • สเปน อันดอร์รา ฝรั่งเศส(ตอนใต้) (TK)

 • สเปน อันดอร์รา ฝรั่งเศส(ตอนใต้) (TK)
 • ZEVN0081
 • 69,900
 • คาบสมุทรไอบีเรีย-ชายหาดริเวียร่า 10
 • 10 วัน
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • บาร์เซโลน่า – ยอดเขา “มองต์จูอิค – เข้าชมสวนกูเอล(มรดกโลก) มหาวิหารซากราด้า ฟามิเลียร์ – ถนนลารัมบรา
 • บาร์เซโลน่า – นั่งกระเช้าขึ้นเขามอนต์เซอร์รัต - มหาวิหารซานตามาเรีย เดอ อันดอร์ร่า ลา เวลลา(ประเทศอันดอร์ร่า)
 • ลาเวลลา(อันดอร์รา) – การ์กาซอน - ป้อมปราการกาการ์ซอน(มรดกโลก) – เมืองตูลูซ
 • ตูลูซ – นีม – อาวีญง(เมืองแห่งพระสันตะปาปา) - สะพานปงต์ ดู การ์ – มาร์เซย
 • มาร์เซย์ – หมู่บ้าน มูสติเย แซงก์ มารี(เมืองเล็กที่สวยงาม) – คานน์ – นีซ
 • นีซ – กราซ – แซงต์ปอล เดอ วองซ์ – กรุงมอนติ คาร์โล - วหิ ารโมนาโค – เจนัว
 • เจนัว – อนุสาวรีย์คริสโตเฟอร์ โคลมั บสั - ช้ อปปิ้ ง Sereavalle Designer Outlet – มิลาน
 • มิลาน – ชมเมือง - กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)
 • ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

ช่วงเวลาเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่
i(พักคู่)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 2คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พักคู่)
ผู้ใหญ่
i(พักเดี่ยว)สำหรับท่านที่ต้องการความเป็นส่วนตัว ต้องการพักคนเดียวในห้อง

(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
i(พัก 3คน)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 3คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พัก 3คน)
เด็ก
i(มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็กนอนห้องเดียวกันกับผู้ใหญ่ และต้องการเพิ่มเตียงเสริม

(มีเตียง)
เด็ก
i(ไม่มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็ก นอนห้องเดียวกันร่วมกับเตียงผู้ใหญ่

(ไม่มีเตียง)
รับได้ จอง

5 ก.ย.65 - 14 ก.ย.65
72,90088,90072,90072,90072,900 15
จองทัวร์

5 ต.ค.65 - 14 ต.ค.65
75,90091,90075,90075,90075,900 15
จองทัวร์

17 ต.ค.65 - 26 ต.ค.65
75,90091,90075,90075,90075,900 15
จองทัวร์

23 ต.ค.65 - 2 ต.ค.65
72,90088,90072,90072,90072,900 15
จองทัวร์

7 พ.ย.65 - 16 พ.ย.65
69,90085,90069,90069,90069,900 15
จองทัวร์

21 พ.ย.65 - 30 พ.ย.65
69,90085,90069,90069,90069,900 15
จองทัวร์

1 ธ.ค.65 - 10 ธ.ค.65
75,90091,90075,90075,90075,900 15
จองทัวร์

4 ธ.ค.65 - 13 ธ.ค.65
75,90091,90075,90075,90075,900 15
จองทัวร์

16 ม.ค.66 - 25 ม.ค.66
69,90085,90069,90069,90069,900 15
จองทัวร์

23 ม.ค.66 - 1 ก.พ.66
69,90085,90069,90069,90069,900 15
จองทัวร์
 1. เข้าสู่ระบบ
 2. สมัครสมาชิก