สเปเชียล ตุรกี 9 วัน 7 คืน สายการบินเตอร์ กิชแอร์ไลน์ T...

  • สเปเชียล ตุรกี 9 วัน 7 คืน สายการบินเตอร์ กิชแอร์ไลน์ TK

  • สเปเชียล ตุรกี 9 วัน 7 คืน สายการบินเตอร์ กิชแอร์ไลน์ TK
  • ๋ZGSIN-2401TX
  • 50,988
  • รวมเดินทางสัมผัสความยิ่งใหญ่แห่งดินแดน 2 ทวีป เต็มอิ่มกับประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่และยาวนานของอาณาจักรออตโตมัน ชื่นชมความงามของธรรมชาติในรูปแบบBird eye view ณ เมืองคัปปาโดเกีย
  • ครบทุกมื้อ
  • 9 วัน 7 คืน
  • ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

รวมเดินทางสัมผัสความยิ่งใหญ่แห่งดินแดน 2 ทวีป เต็มอิ่มกับประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่และยาวนานของอาณาจักรออตโตมัน ชื่นชมความงามของธรรมชาติในรูปแบบBird eye view ณ เมืองคัปปาโดเกีย

 
(สงวนสิทธิ์สาหรับกรุ๊ปที่ออกเดินทาง 15 ท่านขึ้นไปเท่านั้น)

ช่วงเวลาเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่
i(พักคู่)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 2คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พักคู่)
ผู้ใหญ่
i(พักเดี่ยว)สำหรับท่านที่ต้องการความเป็นส่วนตัว ต้องการพักคนเดียวในห้อง

(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
i(พัก 3คน)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 3คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พัก 3คน)
เด็ก
i(มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็กนอนห้องเดียวกันกับผู้ใหญ่ และต้องการเพิ่มเตียงเสริม

(มีเตียง)
เด็ก
i(ไม่มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็ก นอนห้องเดียวกันร่วมกับเตียงผู้ใหญ่

(ไม่มีเตียง)
รับได้ จอง

18 พ.ค.67 - 26 มี.ค.67
50,98861,98850,98850,98849,988 20
จองทัวร์
  1. เข้าสู่ระบบ
  2. สมัครสมาชิก