ออสเตรีย-บาวาเรีย-ทีโรลRomantic Route 11วัน TG พัก ในเม...

 • ออสเตรีย-บาวาเรีย-ทีโรลRomantic Route 11วัน TG พัก ในเมือง ฮัลล์สตัทท์

 • ออสเตรีย-บาวาเรีย-ทีโรลRomantic Route 11วัน TG พัก ในเมือง ฮัลล์สตัทท์
 • ZEVN0079
 • 159,900
 • *แวะถ่ายรูปกับวิหารแห่งเมืองเอทอล *ขึ้นกระเช้าชมยอดเขาซุกสปิตซ์ *เที่ยวย่านเมืองเก่าชมสถาปัตยกรรมโกธิคสัญลักษณ์ของเมือง หลังคาทองคำ *ขึ้นเช้าชมวิวยอดเขาสตูไบ กลาเซียร์ *ชมโบสถ์เซนต์เซบาสเตียน *เมืองเบิร์ชเทสกาเด้น *ล่องเรือชมทะเลสาบกษัตริย์ *เมืองซาลส์บวร์ก *ถ่ายภาพบ้านพักโมสาร์ท *เที่ยวตามเส้นทางภาพยนต์ดัง เดอะซาวน์ออฟมิวสิก *ชมหมู่บ้านวูล์ฟกัง *นั่งรถรางชมวิวทะเลสาบฮัลล์สตัทท์ *เดินถนนคนเดิน คาร์ทเนอร์ สตาเซ่ *เข้าชมภายในพระราชวังเชินบรุนน์ *ช้อปปิ้งที่เอาท์เล็ท พาร์นดอร์ฟ *เที่ยวหมู่บ้านกรินซิ่ง *ล่องเรือแม่น้ำดานูปชมความงามของวาเคาน์ วาเรย์ *ชมโบสถ์สตีฟท์เมลค์ *BMW Belt *ถ่ายรูปบริเวณศาลากลางมิวนิค ********************
 • 11 วัน
 • กรุงเทพฯ – มิวนิค (เยอรมนี)
 • มิวนิค – โอเบอร์อัมเมอร์เกา – วิหารเมืองเอทอล นั่งกระเช้าพิชิตยอดเขาซุกสปิตซ์ – อินนส์บรูค – ชมเมือง
 • อินนส์บรูค – นั่งกระเช้าสู่ภูเขาหิมะสตูไบ เมืองอาร์มเซา – เบิร์ชเทสกาเด้น
 • เบิร์ชเทสกาเด้น– ล่องเรือทะเลสาบโคนิคซี – โบสถ์บาร์โธโลมิว ซอลล์เบิร์ก – ชมเมือง – หมู่บ้านเซนต์วูล์ฟกัง
 • ฮัลล์สตัทท์ – นั่งรถรางสู่จุดชมวิวทะเลสาบฮัลล์สตัทท์ เข้าชมเหมืองเกลือ – ล่องเรือชมทะเลสาบฮัลสตัทท์
 • ฮัลล์สตัทท์ – กรุงเวยี นนา – ชมเมือง – ถนนคาร์ทเนอร์
 • เวยี นนา – ชมเมือง – พระราชวงั เชิร์นบรุนน์ ช้อปปิ้ง PARNDOF OUTLET – ดินเนอร์กริ่นซิ่ง
 • เวยี นนา – ล่องเรือวาเคาท์ วาเลย์ – ดูร์นสไตน์ – มิวนิค
 • มิวนิค – ชมเมือง – BMW Belt – จัตุรัสมาเรียน พลัทซ์
 • ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
1. โรงแรมที่พักแบบ 4-5 ดาว พร้อมพนักงานยกกระเป๋าส่งถึงห้องพัก
2. บริการอาหารเช้า ในห้อง F.I.T. (ไม่ใช่ห้องกรุ๊ป)
3. นั่งกระเช้าสู่ภูเขาซุกสปิท์และภูเขาหิมะสตูไบ
4. บริการอาหารคํ่า ณ “หมู่บ้านกรินซิ่ง” Village of Grinzing
5. นั่งรถรางขึ้นจุดชมวิว Sky Walk ที่สูงสุดในทะเลสาบฮัลสตัทท์
6. ล่องเรือทะเลสาบโคนิคซีและล่องเรือชมทะเลสาบฮัลล์สตัทท์
7. บริการอาหารเลิศรส ที่คัดสรรมาในแต่ละเมือง อาทิ ขาหมูเยอรมันแบบดั้งเดิม เสิร์ฟพร้อมเบียร์เยอรมัน, ปลาเทร้าส์ รสต้นตำรับ, ซี่โครงหมูเวียนนา เสิร์ฟพร้อมไวน์แดง
8. อาหารไทยรสเลิศ และอาหารจีนเมนูดีลักซ์
9. บริการนํ้าดื่มวันละ 2 ขวด ตลอดการเดินทาง
10. รวมค่าทิปพนักงานบรถในยุโรป

ช่วงเวลาเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่
i(พักคู่)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 2คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พักคู่)
ผู้ใหญ่
i(พักเดี่ยว)สำหรับท่านที่ต้องการความเป็นส่วนตัว ต้องการพักคนเดียวในห้อง

(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
i(พัก 3คน)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 3คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พัก 3คน)
เด็ก
i(มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็กนอนห้องเดียวกันกับผู้ใหญ่ และต้องการเพิ่มเตียงเสริม

(มีเตียง)
เด็ก
i(ไม่มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็ก นอนห้องเดียวกันร่วมกับเตียงผู้ใหญ่

(ไม่มีเตียง)
รับได้ จอง

15 ก.ย.65 - 25 ก.ย.65
159,900204,900159,900159,900159,900 15
จองทัวร์

15 ก.ย.65 - 25 ก.ย.65
159,900204,900159,900159,900159,900 15
จองทัวร์

6 ต.ค.65 - 16 ต.ค.65
159,900204,900159,900159,900159,900 15
จองทัวร์

6 ต.ค.65 - 16 ต.ค.65
159,900204,900159,900159,900159,900 15
จองทัวร์

20 ต.ค.65 - 30 ต.ค.65
159,900204,900159,900159,900159,900 15
จองทัวร์

20 ต.ค.65 - 30 ต.ค.65
159,900204,900159,900159,900159,900 15
จองทัวร์
 1. เข้าสู่ระบบ
 2. สมัครสมาชิก