อิตาลี-ออสเตรีย-เยอรมัน-สวิตเซอร์แลนด์ (จุงเฟรา)9 วัน

 • อิตาลี-ออสเตรีย-เยอรมัน-สวิตเซอร์แลนด์ (จุงเฟรา)9 วัน

 • อิตาลี-ออสเตรีย-เยอรมัน-สวิตเซอร์แลนด์ (จุงเฟรา)9 วัน
 • ZEVN0077
 • 69,900
 • •ชมสะพานถอนลมหายใจ •วิหารเซ็นต์มาร์ค •นำท่านชมเมืองฮัลล์สตัทท์ •ชมเมืองซอลส์เบิร์ก •เข้าชมสวนมิราเบลล์ •ชมบ้านของโมสาร์ท •เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ •อนุสาวรีย์สิงโต •พิชิตยอดเขาจุงเฟรา •เข้าชม ถ้ำน้ำแข็ง 1,000 ปี •ไคลน์ไชเด็ค •ชมความสวยงามของ น้ำตกไรน์ •ช้อปปิ้งแบรนด์เนม
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • มิลาน - ดูโอโม่ – เมสเตร้ -เกาะเวนิส – สะพานถอนลมหายใจ – จัตุรัสซานมาโค วิหารเซ็นต์มาร์ค - ล่องเรือกอนโดล่า***
 • เมสเตร้ - ฮัลล์สตัทท์ – ซอล์ซบูร์ก – สวนมิลาเบลล์ – ช้อปปิ้ง
 • ซอล์ซบูร์ก – อินน์สบรุกซ์ – หลังคาทองคำ – เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ - เคมเทน
 • เคมเทน – ลิกเทนสไตน์ – กรุงวาดุส – ลูเซิร์น – ชมเมือง สะพานไม้ – อนุสาวรีย์สิงโต – ซูริค
 • ซูริค – เลาเทอร์บรุนเนน – นํ้าตกชเตาบ์บาค – นั่งรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรา ถํ้านํ้าแข็ง1,000 ปี – V-Cableway
 • ซูริค – นํ้าตกไรน์ - สไตน์ อัม ไรน์ – ชมเมือง - ซูริค – ชมเมืองเก่า – ช้อปปิ้งแบรนด์เนม
 • ซูริค – สนามบินซูริค – เดินทางกลับ
 • กรุงเทพฯ
 • ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
•ชมสะพานถอนลมหายใจ
•วิหารเซ็นต์มาร์ค
•นำท่านชมเมืองฮัลล์สตัทท์
•ชมเมืองซอลส์เบิร์ก
•เข้าชมสวนมิราเบลล์
•ชมบ้านของโมสาร์ท
•เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์
•อนุสาวรีย์สิงโต
•พิชิตยอดเขาจุงเฟรา
•เข้าชม ถ้ำน้ำแข็ง 1,000 ปี
•ไคลน์ไชเด็ค
•ชมความสวยงามของ น้ำตกไรน์
•ช้อปปิ้งแบรนด์เนม

ช่วงเวลาเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่
i(พักคู่)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 2คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พักคู่)
ผู้ใหญ่
i(พักเดี่ยว)สำหรับท่านที่ต้องการความเป็นส่วนตัว ต้องการพักคนเดียวในห้อง

(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
i(พัก 3คน)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 3คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พัก 3คน)
เด็ก
i(มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็กนอนห้องเดียวกันกับผู้ใหญ่ และต้องการเพิ่มเตียงเสริม

(มีเตียง)
เด็ก
i(ไม่มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็ก นอนห้องเดียวกันร่วมกับเตียงผู้ใหญ่

(ไม่มีเตียง)
รับได้ จอง

9 ก.ย.65 - 17 ก.ย.65
69,90083,90069,90069,90069,900 15
จองทัวร์

23 ก.ย.65 - 1 ต.ค.65
69,90083,90069,90069,90069,900 15
จองทัวร์

7 ต.ค.65 - 15 ต.ค.65
69,90083,90069,90069,90069,900 15
จองทัวร์

21 ต.ค.65 - 29 ต.ค.65
69,90083,90069,90069,90069,900 15
จองทัวร์

5 พ.ย.65 - 13 พ.ย.65
69,90083,90069,90069,90069,900 15
จองทัวร์

12 พ.ย.65 - 20 พ.ย.65
69,90083,90069,90069,90069,900 15
จองทัวร์

27 พ.ย.65 - 5 ธ.ค.65
69,90083,90069,90069,90069,900 15
จองทัวร์

3 ธ.ค.65 - 11 ธ.ค.65
69,90083,90069,90069,90069,900 15
จองทัวร์

23 ธ.ค.65 - 31 ธ.ค.65
69,90083,90069,90069,90069,900 15
จองทัวร์

10 ม.ค.66 - 18 ม.ค.66
69,90083,90069,90069,90069,900 15
จองทัวร์

24 ก.พ.66 - 4 มี.ค.66
69,90083,90069,90069,90069,900 15
จองทัวร์

3 มี.ค.66 - 11 มี.ค.66
69,90083,90069,90069,90069,900 15
จองทัวร์

10 มี.ค.66 - 18 มี.ค.66
69,90083,90069,90069,90069,900 15
จองทัวร์

24 มี.ค.66 - 1 เม.ษ.66
69,90083,90069,90069,90069,900 15
จองทัวร์
 1. เข้าสู่ระบบ
 2. สมัครสมาชิก