ฮอกไกโด ทุ่งลาเวนเดอร์ SHIAWASE HOKKAIDO LAVENDER 6D/4N...

 • ฮอกไกโด ทุ่งลาเวนเดอร์ SHIAWASE HOKKAIDO LAVENDER 6D/4N by ZG

 • ฮอกไกโด ทุ่งลาเวนเดอร์ SHIAWASE HOKKAIDO LAVENDER 6D/4N by ZG
 • Hokkaido2
 • 999,999
 • ฮอกไกโด ชมทุ่งลาเวนเดอร์
 • ุ6 วัน 4 คืน
 • กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
 • สนามบินนาริตะ – สนามบินชิโตเสะ – โดราเอมอน สกายพาร์ – โรงงานช๊อคโกแลต อิชิยะ –พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร – โอโดริปาร์ค – ซัปโปโรทีวี ทาวเวอร์ (ถ่ายรูป) – หอนาฬิกาโบราณ และ อาคารรัฐสภา (ถ่ายรูป) – ช้อปปิ้งทานูกิโคจิ – ซูซูกิโนะ
 • ฟุราโนะ – โทมิตะ ฟาร์ม – บิเอะ – คามิฟุราโนะ ฟลาวเวอร์แลนด์ – ฟาร์มชิกิไซโนะโอกะ – บ่อนํ้าสีฟ้า (Blue Pond)
 • นํ้าตกริวเซย์ & นํ้าตกกิงกะ – หมู่บ้านราเมง – สวนสัวต์อาซาฮิยาม่า – เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – นาฬิกาไอนํ้า – ช้อปปิ้งถนนซาไคมาจิ
 • สวนฟูคิดะชิ – ฟาร์มเชอรี่ – ทะเลสาบโทยะ – ภูเขาไฟโชวะ – ภูเขาไฟอุซุ (กระเช้า) – ฟาร์มหมี – ไอนุ อุโปะโปย (หมู่บ้านไอนุ) – โนโบริเบทสึ – จิโกกุดานิ – ช้อปปิ้งโกคุราคุ
 • หลวงพ่อโตบนเนินเขาแห่งพระพุทธเจ้า – สนามบินชิโตเสะ – สนามบินนาริดะ – กรุงเทพฯ
 • ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

ช่วงเวลาเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่
i(พักคู่)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 2คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พักคู่)
ผู้ใหญ่
i(พักเดี่ยว)สำหรับท่านที่ต้องการความเป็นส่วนตัว ต้องการพักคนเดียวในห้อง

(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
i(พัก 3คน)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 3คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พัก 3คน)
เด็ก
i(มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็กนอนห้องเดียวกันกับผู้ใหญ่ และต้องการเพิ่มเตียงเสริม

(มีเตียง)
เด็ก
i(ไม่มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็ก นอนห้องเดียวกันร่วมกับเตียงผู้ใหญ่

(ไม่มีเตียง)
รับได้ จอง
 1. เข้าสู่ระบบ
 2. สมัครสมาชิก