• ฮอกไกโด HOKKAIDO SEASON CHANGE

 • ฮอกไกโด HOKKAIDO SEASON CHANGE
 • ZEVN0089
 • 79,900
 • ชมความโรแมนติกใบไม้เปลี่ยนสี บนเกาะฮอกไกโด
 • 6 วัน 4 คืน
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • สนามบินชิโตเซะ – ม.ฮอกไกโด(ใบไม้เปลี่ยนสี) – หมู่บ้านราเมง – อาซาฮิกาว่า – ไอซ์พาวิเลี่ยน – โซอุนเคียว
 • ภูเขาคุโรดาเกะ – น้าตกริวเซย์ – น้าตกกิงกะ – บิเอะ – ถนนสายพาโรราม่า – บ่อสีน้าเงิน - ฟาร์มชิกิไซโนะโอกะ – โทมิตะ ฟาร์ม – ฟุราโน่ มาร์เซ่
 • เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – นาฬิกาไอน้า – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว – ช้อปปิ้งถนนซาไคมาจิ- โรงงานช๊อกโกแลต – โนโบริเบ็ทสึ – หุบเขานรก – ช้อปปิ้งโกคุราคุ
 • ภูเขาไฟโชวะ – นั่งกระเช่าขึ้นชมวิวบนยอดเขาอุสุซัน – หมีสีน้าตาล – ไอนุ อุโปะโปย (หมู่บ้านไอนุ) – พิพิธภัณฑ์เบียร์ นั่งชมเมืองซัปโปโร – ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ+ซูซูกิโนะ
 • ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

ช่วงเวลาเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่
i(พักคู่)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 2คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พักคู่)
ผู้ใหญ่
i(พักเดี่ยว)สำหรับท่านที่ต้องการความเป็นส่วนตัว ต้องการพักคนเดียวในห้อง

(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
i(พัก 3คน)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 3คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พัก 3คน)
เด็ก
i(มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็กนอนห้องเดียวกันกับผู้ใหญ่ และต้องการเพิ่มเตียงเสริม

(มีเตียง)
เด็ก
i(ไม่มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็ก นอนห้องเดียวกันร่วมกับเตียงผู้ใหญ่

(ไม่มีเตียง)
รับได้ จอง

27 ต.ค.65 - 1 พ.ย.65
79,90088,90079,90074,90065,900 16
จองทัวร์

31 ต.ค.65 - 5 พ.ย.65
79,90088,90079,90074,90079,900 16
จองทัวร์

3 พ.ย.65 - 8 พ.ย.65
79,90088,90079,90074,90065,900 16
จองทัวร์

6 พ.ย.65 - 11 พ.ย.65
79,90088,90079,90074,90065,900 16
จองทัวร์

8 พ.ย.65 - 13 พ.ย.65
79,90088,90079,90074,90065,900 16
จองทัวร์

10 พ.ย.65 - 15 ส.ค.65
79,90088,90079,90074,90065,900 16
จองทัวร์

11 พ.ย.65 - 16 ต.ค.65
79,90079,90079,90074,90065,900 16
จองทัวร์

28 ธ.ค.65 - 2 พ.ย.65
79,90088,90079,90074,90065,900 16
จองทัวร์
 1. เข้าสู่ระบบ
 2. สมัครสมาชิก