ฮาบิบิ จอร์แดน 7 วัน 4 คืน บินตรง รอยัล จอร์แดนเนียนแอร...

 • ฮาบิบิ จอร์แดน 7 วัน 4 คืน บินตรง รอยัล จอร์แดนเนียนแอร์ไล

 • ฮาบิบิ จอร์แดน 7 วัน 4 คืน บินตรง รอยัล จอร์แดนเนียนแอร์ไล
 • JOR-HBB7D4N-RJ
 • 61,988
 • กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – ออกเดินทางสู่กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน
 • อัมมาน เมืองมาดาบา –MOUNT NEBO – ป้อมเครัค– เมืองอคาบา
 • เมืองอาคาบา ล่องเรือ ทะเลแดงชมปะการัง พร้อมทาน บาบีคิว บนเรือ – ทะเลทรายวาดิรัม – Jeep Tour Safari– เมืองเพตรา
 • เมืองเพตรา เที่ยวชม มหานครเพตรา (ครึ่งวันเช้า) – มุ่งหน้าสู่เมืองหลวงอัมมาน
 • เที่ยวชมเมืองอัมมาน ป้อมอัจลุน –เมืองโบราณเจอราช ทะเลสาบเดดซี – อัมมาน
 • ป้อมปราการแห่งเมืองอัมมาน – โรงละครโรมันโบราณ ROMANS THEATER –กลุ่มป้อมปราสาทในทะเลทราย – ออกเดินทาง สุ่กรุงเทพฯ
 • ออกเดินทางจาก จอร์แดน กลับสู่ประเทศไทย
 • ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
เที่ยวครบทุกไฮไลท์
 • เมืองอาคาบา ลงเรือท้องกระจก
 • ทะเลทรายวาดิรัม (WADI RUM)
 • สุดยิ่งใหญ่ มหานครเพตร้า
 • เมืองโรมันโบราณ เจอราช
 • พิสูจน์ความเค็ม ทะเลสาบเดดซี

ช่วงเวลาเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่
i(พักคู่)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 2คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พักคู่)
ผู้ใหญ่
i(พักเดี่ยว)สำหรับท่านที่ต้องการความเป็นส่วนตัว ต้องการพักคนเดียวในห้อง

(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
i(พัก 3คน)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 3คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พัก 3คน)
เด็ก
i(มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็กนอนห้องเดียวกันกับผู้ใหญ่ และต้องการเพิ่มเตียงเสริม

(มีเตียง)
เด็ก
i(ไม่มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็ก นอนห้องเดียวกันร่วมกับเตียงผู้ใหญ่

(ไม่มีเตียง)
รับได้ จอง

9 ต.ค.65 - 15 ต.ค.65
61,98869,48861,98861,98861,988 15
จองทัวร์

16 ต.ค.65 - 22 ต.ค.65
61,98869,48861,98861,98861,988 15
จองทัวร์
 1. เข้าสู่ระบบ
 2. สมัครสมาชิก