เกาหลี ซัมเมอร์ บินดี พักดี

 • เกาหลี ซัมเมอร์ บินดี พักดี

 • เกาหลี ซัมเมอร์ บินดี พักดี
 • SB0665-01
 • 33,500
 • เดินทางโดยสายการบิน ระดับ 5 ดาว บิน ASIANA AIRLINES น้ำหนักกระเป๋า 23 กก. พร้อมอาหารร้อนบนเครื่อง พักดี อาหารครบทุกมื้อ
 • 10 มื่อ
 • 5 วัน 3 คืน
 • สนามบินสุวรรณภูมิ – เกาหลีใต้
 • สวนศิลปะอันยาง – เกาะนามิ
 • วัดวาวูจองซา- สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – โซลทาวเวอร์ - ย่านอิแทวอน
 • พระราชวังเคียงบ็อค-หมู่บ้านบุกชอนฮันอก- ศูนย์โสม – ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู - ท่านช้อปปิ้งปลอดภาษี DUTY FREE - ช้อปปิ้งเมียงดง
 • ยอนนัมดง- ช้อปปิ้งฮงแด-แฮรี่พอตเตอร์คาเฟ่-ซุปเปอร์มาเก็ตละลายเงินวอน- สนามบินอินชอน
 • ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
วันแรก : สนามบินสุวรรณภูมิ – เกาหลีใต้ 
วันที่สอง  : สวนศิลปะอันยาง เกาะนามิ
วันที่สาม : วัดวาวูจองซา-   สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ โซลทาวเวอร์ - ย่านอิแทวอน
วันที่สี่ :  พระราชวังเคียงบ็อค-หมู่บ้านบุกชอนฮันอก- ศูนย์โสม ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู - ท่านช้อปปิ้งปลอดภาษี DUTY  FREE  - ช้อปปิ้งเมียงดง
วันที่ห้า : ยอนนัมดง- ช้อปปิ้งฮงแด-แฮรี่พอตเตอร์คาเฟ่-ซุปเปอร์มาเก็ตละลายเงินวอน- สนามบินอินชอน

ช่วงเวลาเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่
i(พักคู่)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 2คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พักคู่)
ผู้ใหญ่
i(พักเดี่ยว)สำหรับท่านที่ต้องการความเป็นส่วนตัว ต้องการพักคนเดียวในห้อง

(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
i(พัก 3คน)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 3คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พัก 3คน)
เด็ก
i(มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็กนอนห้องเดียวกันกับผู้ใหญ่ และต้องการเพิ่มเตียงเสริม

(มีเตียง)
เด็ก
i(ไม่มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็ก นอนห้องเดียวกันร่วมกับเตียงผู้ใหญ่

(ไม่มีเตียง)
รับได้ จอง

16 ก.ค.65 - 20 ก.ค.65
33,50033,50033,50033,50033,500 15
จองทัวร์

24 ก.ค.65 - 28 ก.ค.65
33,50033,50033,50033,50033,500 15
จองทัวร์

2 ส.ค.65 - 6 ส.ค.65
33,50033,50033,50033,50033,500 15
จองทัวร์

7 ส.ค.65 - 11 ส.ค.65
33,50033,50033,50033,50033,500 15
จองทัวร์

16 ส.ค.65 - 20 ส.ค.65
33,50033,50033,50033,50033,500 15
จองทัวร์

23 ส.ค.65 - 27 ส.ค.65
33,50033,50033,50033,50033,500 15
จองทัวร์

30 ส.ค.65 - 3 ก.ย.65
33,50033,50033,50033,50033,500 15
จองทัวร์

6 ก.ย.65 - 10 ก.ย.65
33,50033,50033,50033,50033,500 15
จองทัวร์

13 ก.ย.65 - 17 ก.ย.65
33,50033,50033,50033,50033,500 15
จองทัวร์

20 ก.ย.65 - 24 ก.ย.65
33,50033,50033,50033,50033,500 15
จองทัวร์
 1. เข้าสู่ระบบ
 2. สมัครสมาชิก