• เทศกาลคเณศจตุรถี 2565 ไหว้พระพิฆเนศ เข้าร่วมพิธีวันประสูตรพระพิฆเนศอันยิ่งใหญ่ เพื่อเพิมพลัง บารมี และ ความโชคดี เปิดดวงเศรษฐี เดินทาง 6วัน4คืน

 • เทศกาลคเณศจตุรถี 2565 ไหว้พระพิฆเนศ เข้าร่วมพิธีวันประสูตรพระพิฆเนศอันยิ่งใหญ่ เพื่อเพิมพลัง บารมี และ ความโชคดี เปิดดวงเศรษฐี เดินทาง 6วัน4คืน
 • ZEVN0082
 • 65,900
 • ทริปพิเศษเดินทางพร้อมกับ อาจารย์พราหมณ์ จตุรพร จำนงรัตน์ ทำพิธีบูชาองค์พระพิฆเนศแบบส่วนตัว พักโรงแรมระดับ 5 ดาว พร้อมอำนวยความสะดวกโดย หัวหน้าทัวร์ชำนาญ
 • ุ6 วัน 4 คืน
 • กรุงเทพฯ – มุมไบ
 • วัดสิทธิวินายัค – เมืองปูเน่
 • เมืองปูเน่ –พระพิฆเนศ ดักดูเศรษฐ์ – เมืองปาลี - เมืองมุมไบ
 • เมืองมุมไบ - พิธีวิสารจัน ลอยองค์พระพิฆเนศ
 • ประตูชัย – ช้อปปิ้ง – กรุงเทพฯ
 • ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

ช่วงเวลาเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่
i(พักคู่)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 2คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พักคู่)
ผู้ใหญ่
i(พักเดี่ยว)สำหรับท่านที่ต้องการความเป็นส่วนตัว ต้องการพักคนเดียวในห้อง

(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
i(พัก 3คน)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 3คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พัก 3คน)
เด็ก
i(มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็กนอนห้องเดียวกันกับผู้ใหญ่ และต้องการเพิ่มเตียงเสริม

(มีเตียง)
เด็ก
i(ไม่มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็ก นอนห้องเดียวกันร่วมกับเตียงผู้ใหญ่

(ไม่มีเตียง)
รับได้ จอง

6 ก.ย.65 - 11 ก.ย.65
65,90080,90065,90065,90065,900 20
จองทัวร์

6 ก.ย.65 - 11 ก.ย.65
65,90080,90065,90065,90065,900 20
จองทัวร์
 1. เข้าสู่ระบบ
 2. สมัครสมาชิก