• เวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน ดานัง บานาฮิลล์ ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ 1 คืน ซุปตาร์...บานาฮิลล์ อรุ่มเจ๊าะ

 • เวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน ดานัง บานาฮิลล์ ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ 1 คืน ซุปตาร์...บานาฮิลล์ อรุ่มเจ๊าะ
 • DADVZ1422
 • 13,888
 •  นั่งกระเช้าขึ้น ยอดเขาบานาฮิลล์ เพลิดเพลินกับ สวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค ถ่ายภาพกับแลนด์มาร์คใหม่ สะพานโกเด้นบริดจ์ พร้อมค้างคืนบนบานาฮิลล์ 1 คืน  ชมอารยธรรมโบราณแห่งเมืองฮอยอัน พร้อมค้างคืนบนฮอยอัน 1 คืน นั่งเรือกระด้ง  สักการะวัดลินห์อึ๋ง ช้อปปิ้ง ตลาดฮาน พร้อมเมนูพิเศษ กุ้งมังกร “มีนํ้าดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด”
 • 4 วัน 3 คืน
 • ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง - บานาฮิลล์ - สะพานโกเด้นบริดจ์ - สวนสนุก The Fantasy Park
 • สวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR - นั่งรถไฟโบราณ - อุโมงค์เก็บไวน์ - หมู่บ้านกั๊มทาน - ล่องเรือกระด้ง - เมืองโบราณฮอยอัน
 • หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน - วัดลินห์อึ๋ง - พิพิธภัณฑ์จาม - สะพานมังกร
 • ตลาดฮาน - ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
 • ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
นั่งกระเช้าขึ้น ยอดเขาบานาฮิลล์ เพลิดเพลินกับ สวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค ถ่ายภาพกับแลนด์มาร์คใหม่ สะพานโกเด้นบริดจ์ พร้อมค้างคืนบนบานาฮิลล์ 1 คืน
ชมอารยธรรมโบราณแห่งเมืองฮอยอัน พร้อมค้างคืนบนฮอยอัน 1 คืน นั่งเรือกระด้ง
สักการะวัดลินห์อึ๋ง ช้อปปิ้ง ตลาดฮาน พร้อมเมนูพิเศษ กุ้งมังกร
“มีนํ้าดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด”

ช่วงเวลาเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่
i(พักคู่)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 2คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พักคู่)
ผู้ใหญ่
i(พักเดี่ยว)สำหรับท่านที่ต้องการความเป็นส่วนตัว ต้องการพักคนเดียวในห้อง

(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
i(พัก 3คน)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 3คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พัก 3คน)
เด็ก
i(มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็กนอนห้องเดียวกันกับผู้ใหญ่ และต้องการเพิ่มเตียงเสริม

(มีเตียง)
เด็ก
i(ไม่มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็ก นอนห้องเดียวกันร่วมกับเตียงผู้ใหญ่

(ไม่มีเตียง)
รับได้ จอง

28 ส.ค.65 - 31 ส.ค.65
13,88818,88813,88813,88813,888 30
จองทัวร์

10 ก.ย.65 - 13 ก.ย.65
14,88819,88814,88814,88814,888 30
จองทัวร์

15 ก.ย.65 - 18 ก.ย.65
14,88819,88814,88814,88814,888 30
จองทัวร์

18 ก.ย.65 - 21 ก.ย.65
14,88819,88814,88814,88814,888 30
จองทัวร์

24 ก.ย.65 - 27 ก.ย.65
14,88819,88814,88814,88814,888 30
จองทัวร์

25 ก.ย.65 - 28 ก.ย.65
13,88818,88813,88813,88813,888 14
จองทัวร์

29 ก.ย.65 - 2 ต.ค.65
14,88819,88814,88814,88814,888 30
จองทัวร์

1 ต.ค.65 - 4 ต.ค.65
14,88819,88814,88814,88814,888 34
จองทัวร์

2 ต.ค.65 - 5 ต.ค.65
13,88818,88813,88813,88813,888 34
จองทัวร์

3 ต.ค.65 - 4 ต.ค.65
13,88818,88813,88813,88813,888 34
จองทัวร์

4 ต.ค.65 - 7 ต.ค.65
13,88818,88813,88813,88813,888 34
จองทัวร์

6 ต.ค.65 - 9 ต.ค.65
14,88819,88814,88814,88814,888 34
จองทัวร์

7 ต.ค.65 - 10 ต.ค.65
14,88819,88814,88814,88814,888 34
จองทัวร์

10 ต.ค.65 - 13 ต.ค.65
13,88818,88813,88813,88813,888 34
จองทัวร์

11 ต.ค.65 - 14 ต.ค.65
13,88818,88813,88813,88813,888 34
จองทัวร์

12 ต.ค.65 - 15 ต.ค.65
13,88818,88813,88813,88813,888 30
จองทัวร์

14 ต.ค.65 - 17 ต.ค.65
15,88820,88815,88815,88815,888 34
จองทัวร์

15 ต.ค.65 - 18 ต.ค.65
15,88820,88815,88815,88815,888 34
จองทัวร์

16 ต.ค.65 - 19 ต.ค.65
13,88818,88813,88813,88813,888 34
จองทัวร์

17 ต.ค.65 - 20 ต.ค.65
13,88818,88813,88813,88813,888 34
จองทัวร์

18 ต.ค.65 - 21 ต.ค.65
13,88818,88813,88813,88813,888 34
จองทัวร์

19 ต.ค.65 - 22 ต.ค.65
13,88818,88813,88813,88813,888 34
จองทัวร์

23 ต.ค.65 - 26 ต.ค.65
15,88820,88815,88815,88815,888 34
จองทัวร์

25 ต.ค.65 - 28 ต.ค.65
13,88818,88813,88813,88813,888 34
จองทัวร์

26 ต.ค.65 - 29 ต.ค.65
13,88818,88813,88813,88813,888 0
เต็ม
 1. เข้าสู่ระบบ
 2. สมัครสมาชิก