เวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ 2 คื...

 • เวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ 2 คืน

 • เวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ 2 คืน
 • DADVZ1622
 • 14,888
 • ถ่ายภาพ สะพานมังกร สัญลักษณ์ของการฟื้นฟูประเทศและเศรษฐกิจ  ชมอารยธรรมโบราณแห่งเมืองฮอยอัน นั่งเรือกระด้ง  นั่งกระเช้าขึ้น ยอดเขาบานาฮิลล์ เพลิดเพลินกับ สวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค ถ่ายภาพกับแลนด์มาร์คใหม่ สะพานโกเด้นบริดจ์ พร้อมค้างคืนบนบานาฮิลล์ 2 คืน  สักการะวัดลินห์อึ๋ง ช้อปปิ้ง ตลาดฮาน พร้อมเมนูพิเศษ กุ้งมังกร
 • ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง - สะพานมังกร
 • หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน - หมู่บ้านกั๊มทาน - ล่องเรือกระด้ง - เมืองโบราณฮอยอัน - บานาฮิลล์ นั่งรถไฟโบราณ - อุโมงค์เก็บไวน์
 • สวนสนุก The Fantasy Park - สะพานโกเด้นบริดจ์ - นั่งรถไฟโบราณ - วัดลินห์อึ๋ง – สวนดอกไม้
 • วัดลินห์อึ๋ง - ตลาดฮาน - ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
 • ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

ช่วงเวลาเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่
i(พักคู่)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 2คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พักคู่)
ผู้ใหญ่
i(พักเดี่ยว)สำหรับท่านที่ต้องการความเป็นส่วนตัว ต้องการพักคนเดียวในห้อง

(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
i(พัก 3คน)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 3คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พัก 3คน)
เด็ก
i(มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็กนอนห้องเดียวกันกับผู้ใหญ่ และต้องการเพิ่มเตียงเสริม

(มีเตียง)
เด็ก
i(ไม่มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็ก นอนห้องเดียวกันร่วมกับเตียงผู้ใหญ่

(ไม่มีเตียง)
รับได้ จอง

21 ส.ค.65 - 24 ส.ค.65
14,88819,88814,88814,88814,888 28
จองทัวร์

21 ส.ค.65 - 24 ส.ค.65
14,88819,88814,88814,88814,888 28
จองทัวร์

3 ก.ย.65 - 6 ก.ย.65
15,88820,88815,88815,88815,888 30
จองทัวร์

3 ก.ย.65 - 6 ก.ย.65
15,88820,88815,88815,88815,888 30
จองทัวร์

15 ก.ย.65 - 18 ก.ย.65
15,88820,88815,88815,88815,888 26
จองทัวร์

15 ก.ย.65 - 18 ก.ย.65
15,88820,88815,88815,88815,888 26
จองทัวร์

24 ก.ย.65 - 27 ก.ย.65
15,88820,88815,88815,88815,888 30
จองทัวร์

24 ก.ย.65 - 27 ก.ย.65
15,88820,88815,88815,88815,888 30
จองทัวร์

6 ต.ค.65 - 9 ต.ค.65
15,88820,88815,88815,88815,888 34
จองทัวร์

6 ต.ค.65 - 9 ต.ค.65
15,88820,88815,88815,88815,888 34
จองทัวร์

13 ต.ค.65 - 16 ต.ค.65
16,88821,88816,88816,88816,888 34
จองทัวร์

13 ต.ค.65 - 16 ต.ค.65
16,88821,88816,88816,88816,888 34
จองทัวร์
 1. เข้าสู่ระบบ
 2. สมัครสมาชิก