• เวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน ดานัง เว้ ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ 1 คืน ซุปตาร์...บานาฮิลล์ Summer Hill !!

 • เวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน ดานัง เว้ ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ 1 คืน ซุปตาร์...บานาฮิลล์ Summer Hill !!
 • DADVZ0722
 • 13,888
 •  ชม เมืองเว้ เมืองเก่าประวัติศาสตร์ ถูกปกครองด้วยจักรพรรดิเวียดนามกว่า 150 ปี ทานอาหารเย็น พร้อมสวมชุดจักรพรรดิ  นั่งกระเช้าขึ้น ยอดเขาบานาฮิลล์ เพลิดเพลินกับ สวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค ถ่ายภาพกับแลนด์มาร์คใหม่ สะพานโกเด้นบริดจ์ พร้อมค้างคืนบนบานาฮิลล์ 1 คืน  ชมอารยธรรมโบราณแห่งเมืองฮอยอัน นั่งเรือกระด้ง  สักการะวัดลินห์อึ๋ง ช้อปปิ้ง ตลาดฮาน พร้อมเมนูพิเศษ กุ้งมังกร
 • กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง - เมืองเว้ - วัดเทียนมู่ - ล่องเรือมังกรแม่นํ้าหอม
 • พระราชวังไดโน้ย - ร้านเยื่อไม้ไผ่ - บานาฮิลล์ - สวนสนุก The Fantasy Park - โซนสวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR
 • สะพานโกเด้นบริดจ์ - สะพานโกเด้นบริดจ์ - นั่งรถไฟโบราณ - อุโมงค์เก็บไวน์ - บ้านแกะสลักหินอ่อน - หมู่บ้านกั๊มทาน - ล่องเรือกระด้ง - เมืองโบราณฮอยอัน - สะพานมังกร
 • วัดลินห์อึ๋ง - ตลาดฮาน - ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
 • ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ชม เมืองเว้ เมืองเก่าประวัติศาสตร์ ถูกปกครองด้วยจักรพรรดิเวียดนามกว่า 150 ปี ทานอาหารเย็น พร้อมสวมชุดจักรพรรดิ
นั่งกระเช้าขึ้น ยอดเขาบานาฮิลล์ เพลิดเพลินกับ สวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค ถ่ายภาพกับแลนด์มาร์คใหม่ สะพานโกเด้นบริดจ์ พร้อมค้างคืนบนบานาฮิลล์ 1 คืน
ชมอารยธรรมโบราณแห่งเมืองฮอยอัน นั่งเรือกระด้ง
สักการะวัดลินห์อึ๋ง ช้อปปิ้ง ตลาดฮาน พร้อมเมนูพิเศษ กุ้งมังกร
“มีนํ้าดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด”

ช่วงเวลาเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่
i(พักคู่)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 2คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พักคู่)
ผู้ใหญ่
i(พักเดี่ยว)สำหรับท่านที่ต้องการความเป็นส่วนตัว ต้องการพักคนเดียวในห้อง

(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
i(พัก 3คน)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 3คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พัก 3คน)
เด็ก
i(มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็กนอนห้องเดียวกันกับผู้ใหญ่ และต้องการเพิ่มเตียงเสริม

(มีเตียง)
เด็ก
i(ไม่มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็ก นอนห้องเดียวกันร่วมกับเตียงผู้ใหญ่

(ไม่มีเตียง)
รับได้ จอง

10 ก.ย.65 - 13 ก.ย.65
13,88818,88813,88813,88813,888 30
จองทัวร์

15 ก.ย.65 - 18 ต.ค.65
14,88819,88814,88814,88814,888 30
จองทัวร์

17 ก.ย.65 - 20 ก.ย.65
13,88818,88813,88813,88813,888 19
จองทัวร์

22 ก.ย.65 - 25 ก.ย.65
13,88818,88813,88813,88813,888 21
จองทัวร์

24 ก.ย.65 - 27 ก.ย.65
13,88818,88813,88813,88813,888 30
จองทัวร์

29 ก.ย.65 - 2 ต.ค.65
13,88818,88813,88813,88813,888 24
จองทัวร์

1 ต.ค.65 - 4 ต.ค.65
13,88818,88813,88813,88813,888 30
จองทัวร์

3 ต.ค.65 - 6 ต.ค.65
13,88818,88813,88813,88813,888 27
จองทัวร์

4 ต.ค.65 - 7 ต.ค.65
13,88818,88813,88813,88813,888 34
จองทัวร์

5 ต.ค.65 - 8 ต.ค.65
13,88818,88813,88813,88813,888 34
จองทัวร์

6 ต.ค.65 - 9 ต.ค.65
13,88818,88813,88813,88813,888 34
จองทัวร์

7 ต.ค.65 - 10 ต.ค.65
13,88818,88813,88813,88813,888 34
จองทัวร์

10 ต.ค.65 - 13 ต.ค.65
13,88818,88813,88813,88813,888 34
จองทัวร์

11 ต.ค.65 - 14 ต.ค.65
13,88818,88813,88813,88813,888 34
จองทัวร์

13 ต.ค.65 - 16 ต.ค.65
14,88819,88814,88814,88814,888 18
จองทัวร์

14 ต.ค.65 - 17 ต.ค.65
14,88819,88814,88814,88814,888 34
จองทัวร์

15 ต.ค.65 - 18 ต.ค.65
14,88819,88814,88814,88814,888 34
จองทัวร์

17 ต.ค.65 - 20 ต.ค.65
13,88818,88813,88813,88813,888 34
จองทัวร์

18 ต.ค.65 - 21 ต.ค.65
13,88818,88813,88813,88813,888 26
จองทัวร์

19 ต.ค.65 - 22 ต.ค.65
13,88818,88813,88813,88813,888 26
จองทัวร์

22 ต.ค.65 - 25 ต.ค.65
14,88819,88814,88814,88814,888 26
จองทัวร์

25 ต.ค.65 - 28 ต.ค.65
13,88818,88813,88813,88813,888 34
จองทัวร์
 1. เข้าสู่ระบบ
 2. สมัครสมาชิก