• เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ห่านาม 4 วัน 3 คืน ซุปตาร์...น่าไป เกินปุยมุ้ย

 • เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ห่านาม 4 วัน 3 คืน ซุปตาร์...น่าไป เกินปุยมุ้ย
 • HANVN0122
 • 13,888
 •  ขึ้นกระเช้าสองชั้นสู่ ฮาลองปาร์ค ขึ้นชิงช้าสวรรค์ Sun Wheel โชว์หุ่นกระบอกนํ้า ล่องเรืออ่าวฮาลอง ชมถํ้านางฟ้า  ถ่ายภาพ วิหารวรรณกรรมวันเหมียว สมัยพระเจ้าไล ไท ตอง  ชม สุสานโฮจิมินห์ วีรบุรุษแห่งโฮจิมินห์  สักการะ วัดตามจุ๊ก แหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ ที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่  ช้อปปิ้ง ฮาลองไนท์มาร์เก็ต และ ถนนสาย 36 เก่า
 • กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย - ฮาลอง - ฮาลอง ปาร์ค - การแสดงหุ่นกระบอกนํ้า - ฮาลองไนท์มาร์เก็ต
 • อ่าวฮาลอง - ถํ้านางฟ้า - ฮานอย - ทะเลสาบคืนดาบ - ถนนสาย 36 เก่า
 • สุสานโฮจิมินห์ - วิหารวรรณกรรมวันเหมียว - วัดเฉินก๊วก - ห่านาม - วัดตามจุ๊ก
 • ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
 • ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
 • ขึ้นกระเช้าสองชั้นสู่ ฮาลองปาร์ค ขึ้นชิงช้าสวรรค์ Sun Wheel โชว์หุ่นกระบอกนํ้า ล่องเรืออ่าวฮาลอง ชมถํ้านางฟ้า
 • ถ่ายภาพ วิหารวรรณกรรมวันเหมียว สมัยพระเจ้าไล ไท ตอง
 • ชม สุสานโฮจิมินห์ วีรบุรุษแห่งโฮจิมินห์
 • สักการะ วัดตามจุ๊ก แหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ ที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่
 • ช้อปปิ้ง ฮาลองไนท์มาร์เก็ต และ ถนนสาย 36 เก่า

ช่วงเวลาเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่
i(พักคู่)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 2คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พักคู่)
ผู้ใหญ่
i(พักเดี่ยว)สำหรับท่านที่ต้องการความเป็นส่วนตัว ต้องการพักคนเดียวในห้อง

(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
i(พัก 3คน)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 3คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พัก 3คน)
เด็ก
i(มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็กนอนห้องเดียวกันกับผู้ใหญ่ และต้องการเพิ่มเตียงเสริม

(มีเตียง)
เด็ก
i(ไม่มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็ก นอนห้องเดียวกันร่วมกับเตียงผู้ใหญ่

(ไม่มีเตียง)
รับได้ จอง

10 ก.ย.65 - 13 ก.ย.65
13,88817,38813,88813,88813,888 30
จองทัวร์

17 ก.ย.65 - 21 ก.ย.65
13,88817,38813,88813,88813,888 30
จองทัวร์

24 ก.ย.65 - 27 ก.ย.65
13,88817,38813,88813,88813,888 30
จองทัวร์

1 ต.ค.65 - 4 ต.ค.65
13,88817,38813,88813,88813,888 30
จองทัวร์

8 ต.ค.65 - 11 ต.ค.65
13,88817,38813,88813,88813,888 30
จองทัวร์

15 ต.ค.65 - 18 ต.ค.65
13,88817,38813,88813,88813,888 30
จองทัวร์

29 ต.ค.65 - 1 พ.ย.65
13,88817,38813,88813,88813,888 30
จองทัวร์
 1. เข้าสู่ระบบ
 2. สมัครสมาชิก