เวียดนามเหนือ 4 วัน 3 คืน ฮานอย ซาปา ซุปตาร์...พาฟิน อิ...

 • เวียดนามเหนือ 4 วัน 3 คืน ฮานอย ซาปา ซุปตาร์...พาฟิน อิน ซาปา

 • เวียดนามเหนือ 4 วัน 3 คืน ฮานอย ซาปา ซุปตาร์...พาฟิน อิน ซาปา
 • HANVN0222
 • 13,888
 •  ชมหมู่บ้านเก่าแก่ของชาวเผ่าม้ง หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต ชมนํ้าตกที่สวยและใหญ่ที่สุด นํ้าตกซิลเวอร์  ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าสู่ ยอดเขาฟานซิปัน ชมความสวยงามของ ยอดเขาฟานซิปัน  ชมสุสานวีรบุรุษแห่งโฮจิมินห์ สุสานลุงโฮ  ช้อปปิ้ง ฮาลองไนท์มาร์เก็ต และ ถนนสาย 36 เก่า
 • 4 วัน 3 คืน
 • กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง - ซาปา - ซาปาไนท์มาร์เก็ต
 • หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต - นํ้าตกซิลเวอร์ - โบสถ์ซาปา
 • ฮานอย - สุสานโฮจิมินห์ - วัดเฉินก๊วก - ทะเลสาบคืนดาบ - ถนน 36 สาย
 • ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
 • ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

ช่วงเวลาเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่
i(พักคู่)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 2คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พักคู่)
ผู้ใหญ่
i(พักเดี่ยว)สำหรับท่านที่ต้องการความเป็นส่วนตัว ต้องการพักคนเดียวในห้อง

(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
i(พัก 3คน)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 3คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พัก 3คน)
เด็ก
i(มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็กนอนห้องเดียวกันกับผู้ใหญ่ และต้องการเพิ่มเตียงเสริม

(มีเตียง)
เด็ก
i(ไม่มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็ก นอนห้องเดียวกันร่วมกับเตียงผู้ใหญ่

(ไม่มีเตียง)
รับได้ จอง

3 ก.ย.65 - 6 ก.ย.65
13,88817,38813,88813,88813,888 30
จองทัวร์

10 ก.ย.65 - 13 ก.ย.65
13,88817,38813,88813,88813,888 30
จองทัวร์

17 ก.ย.65 - 20 ก.ย.65
13,88817,38813,88813,88813,888 30
จองทัวร์

24 ก.ย.65 - 27 ก.ย.65
13,88817,38813,88813,88813,888 30
จองทัวร์

1 ต.ค.65 - 4 ต.ค.65
13,88817,38813,88813,88813,888 30
จองทัวร์

15 ต.ค.65 - 18 ต.ค.65
13,88817,38813,88813,88813,888 25
จองทัวร์

24 ต.ค.65 - 27 ต.ค.65
13,88817,38813,88813,88813,888 30
จองทัวร์
 1. เข้าสู่ระบบ
 2. สมัครสมาชิก