แกรนด์จอร์เจีย 8 วัน TK

 • แกรนด์จอร์เจีย 8 วัน TK

 • แกรนด์จอร์เจีย 8 วัน TK
 • ZEVN0080
 • 53,900
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • มัคคีต้า – โบสถ์เก่า จาวารี – โบสถ์เก่า สโคเวติ – ป้อมอานานูริ – คาซเบกิ
 • เทือกเขาคอเคซัส – เขาคาซเบกิ – อนุเสาวรีย์ มิตรภาพ – โบถส์ ตรินติ ี้ – ทบิลิซี่
 • อัพลิสต์ซิเคห์ – โกรี – พิพิธภัณฑ์ สตาร์ลิน – ทบิลิซี่ – ป้อมนาริคาร่า – เมืองเก่า
 • ทบิลิซี่ – บอโจมิ – คูไทซึ – โบสถ์เก่า เกลาติ
 • คูไทซึ – ถำ้ โพรมีธีอุส – บาทูมิ – อาลิ นีโน่ – ภตั ตาคาร 360 Sky Restaurant
 • บาทูมิ – ล่องเรือชมทะเลดำ – ชมเมืองบาทูมิ
 • อิสตันบูล – กรุงเทพมหานคร
 • ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

ช่วงเวลาเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่
i(พักคู่)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 2คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พักคู่)
ผู้ใหญ่
i(พักเดี่ยว)สำหรับท่านที่ต้องการความเป็นส่วนตัว ต้องการพักคนเดียวในห้อง

(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
i(พัก 3คน)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 3คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พัก 3คน)
เด็ก
i(มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็กนอนห้องเดียวกันกับผู้ใหญ่ และต้องการเพิ่มเตียงเสริม

(มีเตียง)
เด็ก
i(ไม่มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็ก นอนห้องเดียวกันร่วมกับเตียงผู้ใหญ่

(ไม่มีเตียง)
รับได้ จอง

7 ต.ค.65 - 14 ต.ค.65
53,90065,90053,90053,90053,900 4
จองทัวร์

20 ต.ค.65 - 27 ต.ค.65
53,90065,90053,90053,90053,900 15
จองทัวร์
 1. เข้าสู่ระบบ
 2. สมัครสมาชิก