โปรไฟไหม้โอซาก้า.......ดินแดนแสงสีสุดสวย

 • โปรไฟไหม้โอซาก้า.......ดินแดนแสงสีสุดสวย

 • โปรไฟไหม้โอซาก้า.......ดินแดนแสงสีสุดสวย
 • PJP028-SL
 • 17,999
 • 4 วัน 3 คืน
 • สนามบินดอนเมือง DMK-KIX SL304 (05.55-13.45) - สนามบินคันไซ – EXPO CITY
 • เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – ศาลเจ้าเฮอัน - ชมพิธีชงชา – โอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – DUTY FREE
 • อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือ ซื้อทัวร์เสริม ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ
 • ปราสาทโอซาก้า (ชมด้านนอก) – RINKU PREMIUM OUTLET - สนามบินคันไซ KIX-DMK SL305 (15.00-19.05)

ไฮไลท์

DAY1 สนามบินดอนเมือง DMK-KIX SL304 (05.55-13.45) - สนามบินคันไซ – EXPO CITY
DAY2 เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – ศาลเจ้าเฮอัน - ชมพิธีชงชา – โอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – DUTY FREE
DAY3 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือ ซื้อทัวร์เสริม ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ
DAY4 ปราสาทโอซาก้า (ชมด้านนอก) – RINKU PREMIUM OUTLET - สนามบินคันไซ KIX-DMK SL305 (15.00-19.05)

ช่วงเวลาเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่
i(พักคู่)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 2คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พักคู่)
ผู้ใหญ่
i(พักเดี่ยว)สำหรับท่านที่ต้องการความเป็นส่วนตัว ต้องการพักคนเดียวในห้อง

(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
i(พัก 3คน)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 3คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พัก 3คน)
เด็ก
i(มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็กนอนห้องเดียวกันกับผู้ใหญ่ และต้องการเพิ่มเตียงเสริม

(มีเตียง)
เด็ก
i(ไม่มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็ก นอนห้องเดียวกันร่วมกับเตียงผู้ใหญ่

(ไม่มีเตียง)
รับได้ จอง

2 ธ.ค.65 - 2 ธ.ค.65
17,99926,89917,99917,99917,999 0
เต็ม

5 ธ.ค.65 - 5 ธ.ค.65
22,99931,89922,99922,99922,999 0
เต็ม
 1. เข้าสู่ระบบ
 2. สมัครสมาชิก