โอซาก้า เกียวโต นารา ฟูจิ ARIGATOU SEASON CHANGE 6D/4N

 • โอซาก้า เกียวโต นารา ฟูจิ ARIGATOU SEASON CHANGE 6D/4N

 • โอซาก้า เกียวโต นารา ฟูจิ ARIGATOU SEASON CHANGE 6D/4N
 • ZEVN0087
 • 68,900
 • ชมใบไม้เปลี่ยนสี บนเส้นทาง Osaka-Kyoto-Nara-Fuji-Tokyo ประเทศญี่ปุ่น
 • 6 วัน 4 คืน
 • สนามบินโอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – เกียวโต – วัดคินคะคุจิ(ปราสาททอง)-วัดคิโยมิสี – ถนนกิออง – ชมหอคอยเกียวโต
 • อาราชิยาม่า – นั่งรถไฟซากาโน่ – ป่าไผ่ – วัดเทนริวจิ – สะพานโทเก็ตสึเคียว – นารา วัดคิโยมิสี – ถนนกิออง – ชมหอคอยเกียวโต-วัดโทไดจิ – นาโกย่า – ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ
 • นั่งรถไฟชินคันเซน – ทะเลสาปปลาไหล – ชมทะเลสาบ ฮาโกเน่(ล่องเรือโจรสลัด) – โอวาคุดานิ(นั่งกระเช้า) – สวนสันติภาพ – ช้อปปิ้งโกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต
 • โอชิโนะอัคไค – ภูเขาไฟฟูจิ – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – โตเกียว สกายทรี(ถ่ายรูป) – ช้อปปิ้ง ชินจูกุ
 • ตลาดปลาสึกิจิ(Outer Market) – ย่านชิบุยะ – ย่านฮาราจูกุ – โอไดบะ – Diver City Tokyo Plaza+ถ่ายภาพBig Gundum-Aqua city และ Decks – สนามบิน ฮาเนดะ – กรุงเทพฯ
 • ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
Day1 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
Day 2 : สนามบินโอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – เกียวโต – วัดคินคะคุจิ(ปราสาททอง)-วัดคิโยมิสี – ถนนกิออง – ชมหอคอยเกียวโต
Day 3 : อาราชิยาม่า – นั่งรถไฟซากาโน่ – ป่าไผ่ – วัดเทนริวจิ – สะพานโทเก็ตสึเคียว – นารา
วัดคิโยมิสี – ถนนกิออง – ชมหอคอยเกียวโต-วัดโทไดจิ – นาโกย่า – ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ
Day 4 : นั่งรถไฟชินคันเซน – ทะเลสาปปลาไหล – ชมทะเลสาบ ฮาโกเน่(ล่องเรือโจรสลัด) – โอวาคุดานิ(นั่งกระเช้า) – สวนสันติภาพ – ช้อปปิ้งโกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต
Day 5 : โอชิโนะอัคไค – ภูเขาไฟฟูจิ – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – โตเกียว สกายทรี(ถ่ายรูป) – ช้อปปิ้ง ชินจูกุ
Day 6 : ตลาดปลาสึกิจิ(Outer Market) – ย่านชิบุยะ – ย่านฮาราจูกุ – โอไดบะ – Diver City Tokyo Plaza+ถ่ายภาพBig Gundum-Aqua city และ Decks – สนามบิน ฮาเนดะ – กรุงเทพฯ

ช่วงเวลาเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่
i(พักคู่)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 2คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พักคู่)
ผู้ใหญ่
i(พักเดี่ยว)สำหรับท่านที่ต้องการความเป็นส่วนตัว ต้องการพักคนเดียวในห้อง

(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
i(พัก 3คน)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 3คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พัก 3คน)
เด็ก
i(มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็กนอนห้องเดียวกันกับผู้ใหญ่ และต้องการเพิ่มเตียงเสริม

(มีเตียง)
เด็ก
i(ไม่มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็ก นอนห้องเดียวกันร่วมกับเตียงผู้ใหญ่

(ไม่มีเตียง)
รับได้ จอง

18 ต.ค.65 - 24 ต.ค.65
68,90077,40068,90063,90056,900 16
จองทัวร์

20 ต.ค.65 - 26 ต.ค.65
68,90077,40068,90063,90056,900 16
จองทัวร์

21 ต.ค.65 - 27 ต.ค.65
68,90077,40068,90063,90056,900 16
จองทัวร์

24 ต.ค.65 - 30 พ.ย.65
68,90077,40068,90063,90056,900 16
จองทัวร์

25 ต.ค.65 - 31 ต.ค.65
68,90077,40068,90063,90056,900 16
จองทัวร์

27 ต.ค.65 - 2 พ.ย.65
68,90077,40068,90063,90056,900 16
จองทัวร์

28 ต.ค.65 - 3 พ.ย.65
68,90077,40068,90063,90056,900 16
จองทัวร์

8 พ.ย.65 - 14 พ.ย.65
68,90077,40068,90063,90056,900 16
จองทัวร์

11 พ.ย.65 - 17 พ.ย.65
68,90077,40068,90063,90056,900 16
จองทัวร์

12 พ.ย.65 - 18 พ.ย.65
68,90077,40068,90063,90056,900 16
จองทัวร์

15 พ.ย.65 - 21 พ.ย.65
68,90077,40068,90063,90056,900 16
จองทัวร์

24 พ.ย.65 - 30 พ.ย.65
68,90077,40068,90063,90056,900 16
จองทัวร์

2 ธ.ค.65 - 8 ธ.ค.65
68,90077,40068,90063,90056,900 16
จองทัวร์

7 ธ.ค.65 - 13 ธ.ค.65
68,90077,40068,90063,90056,900 16
จองทัวร์

8 ธ.ค.65 - 14 ธ.ค.65
68,90068,90068,90063,90056,900 16
จองทัวร์

9 ธ.ค.65 - 15 ธ.ค.65
68,90077,40068,90063,90056,900 16
จองทัวร์
 1. เข้าสู่ระบบ
 2. สมัครสมาชิก