โอซาก้า Universal Studio & Disneyland

 • โอซาก้า Universal Studio & Disneyland

 • โอซาก้า Universal Studio & Disneyland
 • ZEVN0088
 • 71,900
 • สนุกกันสุดมันกับ Universal Studio & Disneyland
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • สนามบินโอซาก ้า – ปราสาทโอซาก ้า – ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน – ช ้อปปิ้งชินไซบาชิ & โดทงโบริ
 • เมืองนารา – วัดโทไดจิ – เมืองเกียวโต – วัดคินคะคุจิ(ปราสาททอง) – วัดคิโยมิสี – นั่งรถไฟชินคันเซน - ทะเลสาบฮามานะโกะ(ทะเลสาบปลาไหล) – คาวาคูชิโกะ
 • ภูเขาไฟฟูจิ – ชมทะเลสาบ ฮาโกเน่(ล่องเรือโจรสลัด) – โอวาคุดานิ(นั่งกระเช ้า) – สวนสันติภาพ – โกเท็มบะ เอ ้าท์เล็ต – โตเกียว – ช ้อปปิ้งชินจูกุ
 • วัดอาซากุสะ – โตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรือเลือกเป็น โตเกียวดิสนีย์ซี (สนุกเต็มวัน) – เมืองนาริตะ
 • วัดนาริตะซัน – ช ้อปปิ้ง เอออน – สนามบิน นาริตะ – กรุงเทพฯ
 • ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
Day 1 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
Day 2 : สนามบินโอซาก ้า – ปราสาทโอซาก ้า – ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน – ช ้อปปิ้งชินไซบาชิ & โดทงโบริ
Day 3 : เมืองนารา – วัดโทไดจิ – เมืองเกียวโต – วัดคินคะคุจิ(ปราสาททอง) – วัดคิโยมิสี – นั่งรถไฟชินคันเซน - ทะเลสาบฮามานะโกะ(ทะเลสาบปลาไหล) – คาวาคูชิโกะ
Day 4 :  ภูเขาไฟฟูจิ – ชมทะเลสาบ ฮาโกเน่(ล่องเรือโจรสลัด) – โอวาคุดานิ(นั่งกระเช ้า) – สวนสันติภาพ – โกเท็มบะ เอ ้าท์เล็ต – โตเกียว – ช ้อปปิ้งชินจูกุ
Day 5 : วัดอาซากุสะ – โตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรือเลือกเป็น โตเกียวดิสนีย์ซี (สนุกเต็มวัน) – เมืองนาริตะ
Day 6 : วัดนาริตะซัน – ช ้อปปิ้ง เอออน – สนามบิน นาริตะ – กรุงเทพฯ

ช่วงเวลาเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่
i(พักคู่)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 2คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พักคู่)
ผู้ใหญ่
i(พักเดี่ยว)สำหรับท่านที่ต้องการความเป็นส่วนตัว ต้องการพักคนเดียวในห้อง

(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
i(พัก 3คน)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 3คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พัก 3คน)
เด็ก
i(มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็กนอนห้องเดียวกันกับผู้ใหญ่ และต้องการเพิ่มเตียงเสริม

(มีเตียง)
เด็ก
i(ไม่มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็ก นอนห้องเดียวกันร่วมกับเตียงผู้ใหญ่

(ไม่มีเตียง)
รับได้ จอง

8 ต.ค.65 - 13 ส.ค.65
71,90080,40071,90066,90058,900 16
จองทัวร์

14 ต.ค.65 - 19 ต.ค.65
71,90080,40071,90066,90058,900 16
จองทัวร์

18 ต.ค.65 - 23 ต.ค.65
71,90080,40071,90066,90058,900 16
จองทัวร์

20 ต.ค.65 - 25 ต.ค.65
71,90080,40071,90066,90058,900 16
จองทัวร์

22 ต.ค.65 - 27 ต.ค.65
71,90080,40071,90066,90058,900 16
จองทัวร์

25 ต.ค.65 - 30 ต.ค.65
71,90080,40071,90066,90058,900 16
จองทัวร์

28 ต.ค.65 - 2 พ.ย.65
71,90080,40071,90066,90058,900 16
จองทัวร์

29 ต.ค.65 - 3 พ.ย.65
71,90080,40071,90066,90071,900 16
จองทัวร์

3 พ.ย.65 - 8 พ.ย.65
71,90080,40071,90066,90058,900 16
จองทัวร์

10 พ.ย.65 - 15 พ.ย.65
71,90080,40071,90066,90058,900 16
จองทัวร์

11 พ.ย.65 - 16 พ.ย.65
71,90080,40071,90066,90058,900 16
จองทัวร์

17 พ.ย.65 - 22 พ.ย.65
71,90080,40071,90066,90058,900 16
จองทัวร์

19 พ.ย.65 - 24 พ.ย.65
71,90080,40071,90066,90058,900 16
จองทัวร์

22 พ.ย.65 - 27 พ.ย.65
71,90080,40071,90066,90058,900 16
จองทัวร์

26 พ.ย.65 - 1 ธ.ค.65
71,90080,40071,90066,90058,900 16
จองทัวร์

1 ธ.ค.65 - 6 ธ.ค.65
71,90080,40071,90066,90058,900 16
จองทัวร์

2 ธ.ค.65 - 7 ธ.ค.65
71,90080,40071,90066,90058,900 16
จองทัวร์

8 ธ.ค.65 - 13 ธ.ค.65
71,90080,40071,90066,90058,900 16
จองทัวร์

9 ธ.ค.65 - 14 ธ.ค.65
71,90080,40071,90066,90058,900 16
จองทัวร์

15 ธ.ค.65 - 20 ธ.ค.65
71,90080,40071,90066,90058,900 16
จองทัวร์
 1. เข้าสู่ระบบ
 2. สมัครสมาชิก