ARIGATOU JAPAN OSAKA-TOKYO 6D/4N Program (B) by TG

 • ARIGATOU JAPAN OSAKA-TOKYO 6D/4N Program (B) by TG

 • ARIGATOU JAPAN OSAKA-TOKYO 6D/4N Program (B) by TG
 • ArigatouJapan1
 • 65,900
 • กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
 • สนามบินโอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า – ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ & โดทงโบริ
 • เมืองนารา – วัดโทไดจิ – เมืองเกียวโต – วัดคินคะคุจิ(ปราสาททอง) – วัดคิโยมิสี – นั่งรถไฟชินคันเซน – ทะเลสาบฮามานะโกะ(ทะเลสาบปลาไหล) – คาวาคูชิโกะ
 • ภูเขาไฟฟูจิ – ชมทะเลสาบ ฮาโกเน่(ล่องเรือโจรสลัด) – โอวาคุดานิ(นั่งกระเช้า) – สวนสันติภาพ – ช้อปปิ้งโกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ
 • โตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรือเลือกเป็น โตเกียวดิสนีย์ซี (สนุกเต็มวัน) – เมืองนาริตะ
 • ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

ช่วงเวลาเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่
i(พักคู่)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 2คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พักคู่)
ผู้ใหญ่
i(พักเดี่ยว)สำหรับท่านที่ต้องการความเป็นส่วนตัว ต้องการพักคนเดียวในห้อง

(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
i(พัก 3คน)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 3คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พัก 3คน)
เด็ก
i(มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็กนอนห้องเดียวกันกับผู้ใหญ่ และต้องการเพิ่มเตียงเสริม

(มีเตียง)
เด็ก
i(ไม่มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็ก นอนห้องเดียวกันร่วมกับเตียงผู้ใหญ่

(ไม่มีเตียง)
รับได้ จอง

18 ส.ค.65 - 23 ส.ค.65
65,90074,40065,90060,90051,900 16
จองทัวร์

25 ส.ค.65 - 30 ส.ค.65
65,90074,40065,90060,90051,900 16
จองทัวร์

8 ก.ย.65 - 13 ก.ย.65
65,90074,40065,90060,90051,900 16
จองทัวร์

20 ก.ย.65 - 25 ก.ย.65
65,90074,40065,90065,90051,900 16
จองทัวร์

22 ก.ย.65 - 27 ก.ย.65
65,90074,40065,90060,90051,900 16
จองทัวร์

27 ก.ย.65 - 2 ต.ค.65
65,90074,40065,90060,90051,900 16
จองทัวร์
 1. เข้าสู่ระบบ
 2. สมัครสมาชิก