• ARIGATOU JAPAN TOUR 6 วัน 4 คืน

 • ARIGATOU JAPAN TOUR 6 วัน 4 คืน
 • ZEVN0083
 • 64,900
 • โอซาก้า
 • ุ6 วัน 4 คืน
 • กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
 • สนามบินโอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า – ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ & โดทงโบริ
 • เมืองนารา – วัดโทไดจิ – เมืองเกียวโต – วัดคินคะคุจิ(ปราสาททอง) – วัดคิโยมิสี – นั่งรถไฟชินคันเซน – ทะเลสาบฮามานะโกะ(ทะเลสาบปลาไหล) – คาวาคูชิโกะ
 • ภูเขาไฟฟูจิ – ชมทะเลสาบ ฮาโกเน่(ล่องเรือโจรสลัด) – โอวาคุดานิ(นั่งกระเช้า) – สวนสันติภาพ – ช้อปปิ้งโกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ
 • พระราชวัง อิมพีเรียล – วัดอาซากุสะ – โตเกียว สกายทรี(ถ่ายรูป) – ช้อปปิ้ง อากิฮาบาระ – ศาลเจ้าเมจิ – ช้อปปิ้ง ฮาราจูกุ – เมืองโอไดบะ – ช้อปปิ้ง Aqua City & Decks
 • ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

ช่วงเวลาเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่
i(พักคู่)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 2คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พักคู่)
ผู้ใหญ่
i(พักเดี่ยว)สำหรับท่านที่ต้องการความเป็นส่วนตัว ต้องการพักคนเดียวในห้อง

(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
i(พัก 3คน)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 3คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พัก 3คน)
เด็ก
i(มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็กนอนห้องเดียวกันกับผู้ใหญ่ และต้องการเพิ่มเตียงเสริม

(มีเตียง)
เด็ก
i(ไม่มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็ก นอนห้องเดียวกันร่วมกับเตียงผู้ใหญ่

(ไม่มีเตียง)
รับได้ จอง

18 ส.ค.65 - 23 ส.ค.65
64,90073,40064,90059,90049,900 15
จองทัวร์

25 ส.ค.65 - 30 ส.ค.65
64,90073,40064,90059,90049,900 15
จองทัวร์

8 ก.ย.65 - 13 ก.ย.65
64,90073,40064,90059,90049,900 15
จองทัวร์

20 ก.ย.65 - 25 ก.ย.65
64,90073,40064,90059,90049,900 15
จองทัวร์

22 ก.ย.65 - 27 ก.ย.65
64,90073,40064,90059,90049,900 15
จองทัวร์

27 ก.ย.65 - 2 ต.ค.65
64,90073,40064,90059,90049,900 15
จองทัวร์
 1. เข้าสู่ระบบ
 2. สมัครสมาชิก