OKINAWA 4D2N ซุปตาร์ ฮูลา ฮูล่า 3

  • OKINAWA 4D2N ซุปตาร์ ฮูลา ฮูล่า 3

  • OKINAWA 4D2N ซุปตาร์ ฮูลา ฮูล่า 3
  • MM14 zww
  • 14,888
  • วันแรก - สนามบินสุวรรณภูมิ MM990 01:25 - 07:55 น.
  • วันสอง - สนามบินนาฮา โอกินาว่า – ผามันซาโมะ - ร้านโอกาชิ โกเตน – สวนสับปะรดนาโกะ – พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชุราอูมิ
  • วันสาม - ปราสาทชูริ (ด้านนอก) – อาชิบานา เอ้าเลท - โอกินาว่าเวิลด์ – ถ้ำธารมรกตเกียวคุเซ็นโด - โรงงานแก้ว - ย่านถนนโคคุไซโดริ
  • 4 วันที่สี่ - อเมริกันวิลเลจ – อิออน มอลล์ – สนามบินนาฮะ -สนามบินสุวรรณภูมิ MM989 21:15 - 00:20

ช่วงเวลาเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่
i(พักคู่)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 2คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พักคู่)
ผู้ใหญ่
i(พักเดี่ยว)สำหรับท่านที่ต้องการความเป็นส่วนตัว ต้องการพักคนเดียวในห้อง

(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
i(พัก 3คน)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 3คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พัก 3คน)
เด็ก
i(มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็กนอนห้องเดียวกันกับผู้ใหญ่ และต้องการเพิ่มเตียงเสริม

(มีเตียง)
เด็ก
i(ไม่มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็ก นอนห้องเดียวกันร่วมกับเตียงผู้ใหญ่

(ไม่มีเตียง)
รับได้ จอง

16 ต.ค.65 - 16 ต.ค.65
21,88821,88821,88821,88821,888 0
เต็ม

17 ต.ค.65 - 17 ต.ค.65
14,88814,88814,88814,88814,888 0
เต็ม

18 ต.ค.65 - 18 ต.ค.65
14,88814,88814,88814,88814,888 0
เต็ม

23 ต.ค.65 - 23 ต.ค.65
15,88815,88815,88815,88815,888 9
จองทัวร์
  1. เข้าสู่ระบบ
  2. สมัครสมาชิก