TOKYO FUJI EASY EASY FREE DAY 5D 3N

 • TOKYO FUJI EASY EASY FREE DAY 5D 3N

 • TOKYO FUJI EASY EASY FREE DAY 5D 3N
 • PJP011-SL
 • 17,999
 • 5 วัน 3 คิน
 • วันที่ 1 : กรุงเทพ-สนามบินดอนเมือง
 • วันที่ 2 : สนามบินนาริตะ- วัดอาซากุสะ ถนนนากามิเซะ – ผ่านชมโตเกียวสกายทรีโอไดบะไดเวอร์ซิตี้ *** อาบน้ำแร่เช่ออนเซ็น ***
 • วันที่ 3 : ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น5) – โอชิโนะฮักไก – ชงชาแบบญี่ปุ่น - ช้อปปิ้งชินจูกุ
 • วันที่ 4 : ทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรือ อิสระช้อปปิ้งเพลิดเพลินในโตเกียว
 • วันที่ 5 : สนามบินนาริตะ-สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
 • ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

ไฮไลท์

วันที่ 1 : กรุงเทพ-สนามบินดอนเมือง
วันที่ 2 : สนามบินนาริตะ- วัดอาซากุสะ ถนนนากามิเซะ – ผ่านชมโตเกียวสกายทรีโอไดบะไดเวอร์ซิตี้ อาบน้ำแร่เช่ออนเซ็น
วันที่ 3 : ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น5) – โอชิโนะฮักไก – ชงชาแบบญี่ปุ่น - ช้อปปิ้งชินจูกุ
วันที่ 4 : ทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรือ อิสระช้อปปิ้งเพลิดเพลินในโตเกียว
วันที่ 5 : สนามบินนาริตะ-สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

ช่วงเวลาเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่
i(พักคู่)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 2คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พักคู่)
ผู้ใหญ่
i(พักเดี่ยว)สำหรับท่านที่ต้องการความเป็นส่วนตัว ต้องการพักคนเดียวในห้อง

(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
i(พัก 3คน)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 3คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พัก 3คน)
เด็ก
i(มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็กนอนห้องเดียวกันกับผู้ใหญ่ และต้องการเพิ่มเตียงเสริม

(มีเตียง)
เด็ก
i(ไม่มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็ก นอนห้องเดียวกันร่วมกับเตียงผู้ใหญ่

(ไม่มีเตียง)
รับได้ จอง

24 พ.ย.65 - 24 พ.ย.65
ราคา 19,999 ลดเหลือ 17,999ราคา 28,899 ลดเหลือ 26,899ราคา 19,999 ลดเหลือ 17,999ราคา 19,999 ลดเหลือ 17,999ราคา 19,999 ลดเหลือ 17,999 3
จองทัวร์

25 พ.ย.65 - 25 พ.ย.65
ราคา 17,999 ลดเหลือ 15,999ราคา 26,899 ลดเหลือ 24,899ราคา 17,999 ลดเหลือ 15,999ราคา 17,999 ลดเหลือ 15,999ราคา 17,999 ลดเหลือ 15,999 0
เต็ม

25 พ.ย.65 - 25 พ.ย.65
ราคา 17,999 ลดเหลือ 15,999ราคา 26,899 ลดเหลือ 24,899ราคา 17,999 ลดเหลือ 15,999ราคา 17,999 ลดเหลือ 15,999ราคา 17,999 ลดเหลือ 15,999 7
จองทัวร์

30 พ.ย.65 - 30 พ.ย.65
ราคา 19,999 ลดเหลือ 17,999ราคา 28,899 ลดเหลือ 26,899ราคา 19,999 ลดเหลือ 17,999ราคา 19,999 ลดเหลือ 17,999ราคา 19,999 ลดเหลือ 17,999 7
จองทัวร์
 1. เข้าสู่ระบบ
 2. สมัครสมาชิก